OVDE MOŽETE SAZNATI

ZAŠTO NIKAKO NE MOŽETE DA SE PROSVETLITE I PORED SVIH NAPORA,

KO VAS I KAKO SPREČAVA U TOME

 

OVO NIJE JOŠ JEDNA PRIČA O ZAVERAMA

OVDE JE REČ O TOME ZAŠTO ZAVERE POSTOJE

 

 

***************************************

 

Pojam"teorija zavere" lansirali su pre 50 godina u javnost cionisti, Hazari, preko svoga ideologa Karla Popera,

učitelja Dž. Soroša, teoretičara "otvorenog društva", "društvenog inženjeringa", liberalizma i multikulturalizma,

a to znači bezličnog i razorenog društva, razorene porodice i nacije kojima vladaju cionisti,

koji su samo sitni izvršitelji prljavih poslova još viših i moćnijih vladara.

 

Pojam "teorija zavere" po njihovoj zamisli služi da izvrgne ruglu

svakoga ko otkriva istinu o njihovim delima i planovima.

 

 

***************************************

 

 

 

OPŠTI UVOD U SMISAO ZAVERE

 

 

 

 

SUŠTINA SVIH ZAVERA JE OMETANJE ČOVEKOVE SAMOSPOZNAJE

DA BI SE ČOVEK NATERAO DA SAMOSPOZNAJU SAM OSTVARI

 

 

"U ovom telu, ne većem od rukohvata,

sadržan je svet, početak sveta i kraj sveta."

                 Buddha (Anguttara-nikayo, 4,45)

 

Zato:

„Budite sami sebi ostrvo, budite sami sebi utočište,

ne tražite utočište u drugima“

                                Buddha (Paranibbana sutta)

 

 

Čovek je mikrokosmos. Svi kosmički zakoni sažeti su u čovekovom biću.

Univerzum je hologram, svaki njegov delić sadrži i odražava celinu.

Kvantna fizika je ustanovila da je sva priroda zapravo energija,

ali da se samo u prisustvu svesnog posmatrača ponaša kao materija.

Zato kada posmatrač nije svestan, fizički svet nestaje kao što se događa u dubokom snu bez snova.

 

Apsolut je sve što postoji. Ništa nije moguće izvan njega. Apsolut je Božanska celina.

Čovekova duša je svesni subjekat objektivnog postojanja. Individualna emanacija Božanske celine.

 

Zbog samog prisustva čovekove duše priroda se oblikuje ovakva kakva jeste, u sav život i postojanje.

Duša kao magnet, samim svojim postojanjem, privlači svekoliko oblikovanje energije prirode.

 

Zato je čovek tako interesantan svim ostalim bićima, jer, ako čovek nije svestan svoje stvaralačke moći, i ne koristi je,

onda će neko drugi da ga uslovi i programira da je koristi po njegovim planovima.

 

U svojim višim dimenzijama, pre inkarnacije u telo, duša je svesna sebe i svoje Božanske suštine.

Smisao čovekovog postojanja je da se ovde za života probudi i postane svestan svoje duše koja je emanacija Božanske celine.

Tada Božanska celina postaje potpuna u čoveku, ispoljava se kroz njega.

Tada Bog postaje čovek i čovek ostvaruje Boga na ovom svetu koji tako postaje ispunjen Božanskim prisustvom.

 

Da bi se duša ovde probudila mora da spozna sve mogućnosti postojanja, sve njegove suprotnosti.

Ona to ne može sama, jer potiče od čistog Dobra i Savršenstva, ne može sama da iskusi suprotnost Dobra.

U iskušavanju svoje suprotnosti koju sama ne može da iskusi, pomažu joj neorganska bića, koja nisu duše kao emanacije Božanskog, koja nemaju ljudsku dušu. Ona kao neorganska i neljudska bića postoje u višim dimenzijama, ali imaju i svoje inkarnacije u fizičkom svetu, u obliku ljudskih bića kojima manipulišu opsedanjem. Ti demonizovani i opsednuti su vladari ovoga sveta, najuticajniji "ljudi", aristokratija, elita, Iluminati. Oni rukovođenjem istorije i svetskim zbivanjima obezbeđuju sva negativna iskustva koja ljudi treba da iskuse, a ne mogu sami, da bi spoznali celinu i smisao Dobra i sproveli ga na ovom svetu. 

 

Ako niste do sada znali, vreme je da saznate: na ovom svetu žive ne samo ljudi već i neljudi.

Oni vešto koriste ljudski izgled i osobine, ali nemaju ljudsku dušu.

O tome svedoče sve tradicije u svetu od davnina.

To su Elohimi Staroga zaveta, Arhonti Gnostika, zmijoglavi polubogovi Vavilona, Indije, Latinske Amerike, sinovi zmajeva Azije...

Svi su oni "sišli sa neba" i delovali među ljudima kao bogovi, polubogovi i vladari.

Od njih potiču sve aristokratske dinastije i sve nečovečne stvari na ovom svetu,

od Isusovog raspeća do današnjeg korporativnog uništavanja prirode i sistematske depopulacije čovečanstva.

 

Uzalud neki pokušavaju da objasne njihovo delovanje kao psihopatiju i koristoljublje.

Koristoljublje otpada jer oni štampaju novac i vlasnici su svega.

Psihopati ne mogu biti jer deluju savršeno inteligentno i planiraju vekovima unapred.

Takođe psihopate ne bi mogle tako uspešno da primenjuju učenje kabale u svom radu.

 

Čovečanstvo poseduje i želju i resurse i tehnologiju da na ovom svetu živi kao u raju.

Jasno je da samo neko ko nije čovek može sistematski da radi protiv toga

- a sav ekonomski i politički poredak savremenog sveta radi protiv toga.

 

Zavera neljudi je da ubede ljude da ovde ima samo ljudi,

da su svi ljudi jednaki, i da su sami za sve krivi, da su rođeni grešni.

Tako dolazi do poistovećenja neljudi sa ljudima, i ljudi se identifikuju sa neljudima.

Na taj način čovek nije svestan svoje božanske suštine, svoje duše,

biva potčinjen neljudima, i deluje neljudski pod njihovom opsesijom.

 

Čovekova duša, iako uvek postoji, aktuelizuje se samo svešću o sebi,

kao kada se čovek probudi iz sna i tek tada postane svestan prave prirode svoga postojanja,

iako je postojao i za vreme sna.

 

 

Suština čovekovog ropstva je u njegovom spavanju.

Suština čovekove slobode je u njegovom buđenju.

 

I sve se na ovom svetu zbiva radi osvešćenja i buđenja ljudske duše.

To je jedini problem koji čovek ima sa ovim svetom i sobom:

cela priroda je ogledalo čovekove duše, ogledalo koje mu pomaže da se prepozna

kroz diferencijaciju svesti o sebi.

 

Iako duša uvek postoji kao božanska suština u svemu,

čovekov je posao da je aktuelizuje na ovom svetu,

da se božanska suština, iako uvek postoji, probudi iz pûkog postojanja i zaživi kroz ljudski lik i delo.

 

 

 

 

Čovekova duša je individualni izraz Božanskog principa svesti koji sve omogućava, ovde i sada.

Sva zavera nad ljudima svodi se na to da toga ne budu svesni jer jedino tako mogu da iskuse suprotnost sebe same, a time i sve ostale suprotnosti i tako osveste celinu božanskog prisustva i sve njene mogućnosti.

Stoga ljudi ne treba ništa spolja da čine da bi se oslobodili zavere,

svi kolektivni pokreti za čovekovo oslobođenje, sve revolucije pod kontrolom su zaverenika.

Ljudi treba samo da se probude.

 

Samo prisustvo probuđenih ljudi automatski uklanja sve zavere.

Spoljašnjost se rešava iznutra.

Kako?

Ovde, na fizičkom 3D planu, objekat je objekat, a misao o objektu je misao u elementu vazduh, na višim dimenzijama.

Pošto je čovek mikrokosmos, on sve elemente, razmere i dimenzije objedinjava u sebi. Sačinjen je od njih.

Zato se u njemu susreću objekti i ideje o njima.

Kada vidimo neki objekat, on u nama postaje misao, biva osmišljen i spoznat kakav jeste.

Ne samo da se susreću i spajaju već se i kreativno preobražavaju.

Na taj način objekat postaje od misli, stvaranje potiče od ideja iz viših dimenzija - kroz čoveka.

One su u nama jer smo mi sačinjeni od svih dimenzija, čovek je njihov objedinitelj u ovde i sada.

Zato naša svest utiče na materiju i kreira materijalnu realnost.

 

Zato ipak od nas zavisi kakva će realnost biti kreirana.

Zato nas neljudi koriste da nesvesno po njihovim planovima kreiramo realnost kakvu oni žele.

Zato nas drže nesvesnima jer smo tada božanska alatka stvaranja u njihovim rukama.

 

Sve mogućnosti božanskog ispoljavanja već su istovremeno ispoljene kao paralelne stvarnosti.

Kada menjamo stvarnost mi ne stvaramo ništa novo već samo prelazimo iz jedne stvarnosti u drugu tako što menjamo sebe.

To radimo tako što postajemo u sebi svesni te druge stvarnosti i celog sebe usavršavamo prema njoj.

Mi na taj način određujemo u kojoj ćemo stvarnosti živeti, ne menjajući stvarnost već sebe, a tu promenu u nama automatski prati i spoljašnja stvarnost.

To elita koja nama vlada zna i nas koristi da mi za nju stvaramo stvarnost sveta kakva je sada aktuelna, u kojoj oni vladaju iako su manjina.

Oni nas ubeđuju da je njihova moć veća nego što stvarno jeste i tako nas navode da mi sami njima dajemo energiju i moć da vladaju.

Oni bez nas ne bi mogli ništa da urade.

 

Posao Dejvida Ajka je da im pomogne u tome. Zato ga nisu ubili iako iznosi sve te stvari.

Ali to što on iznosi je i korisno za osvešćenje, zato mu i dozvoljavaju da iznosi, jer sve na ovom svetu osvešćava čoveka, od najmoćnije elite do najmanje travke. Sve se danas zna o zaverama više nego ikada, igra je otvorena, tako da je pitanje da li zavere uopšte i postoje.

Sve služi osvešćenju, i pozitivna i negativna iskustva. Samo zato jer nismo dovoljno svesni, taj proces vidimo kao zaveru.

Zato je satanistička elita ujedno i graditelj civilizacije i obrazovanja kakvog imamo na ovom svetu.

Civilizacija danas nije savršena, puna je negativnosti iz više razloga, pre svega zato što je još rano za pravu civilizaciju, tek je započela tehnološka era, tek smo juče uveli struju i sišli s konja u neka kola koja brže idu, tek se povezujemo informatički, trebaće još vekovi da se život usavrši i ljudska prava i slobode zaista ostvare, tek smo izašli iz Srednjeg veka i započeli neki rad na sebi. Još uvek su tu religije koje nas drže u srednjovekovnom mentalitetu. Prerano je očekivati već sada neko savršenstvo. Sama elita nije svemoćna, svet je složen, a i sami ljudi svojom nezrelošću u mnogome doprinose lošim stvarima na ovom svetu. Ako pažljivije posmatrate, primetićete da ih sve ljudi čine. Pitanje je koliko su manipulisani i navedeni da ih čine, ali odgovornost je uvek na strani počinitelja. Svest se ostvaruje na ovom svetu kroz dela, i zato će nas samo naša dela osvestiti.

 

Ako je naša duša princip Božanskog prisustva koje omogućava sve što jesmo kao ljudi,

kao objedinitelji svih dimenzija i razmera Božanskog u ovde i sada,

jedini pokazatelj njenog ostvarenog prisustva je naša svest o Sebi

koja se ispoljava kao Božanska ljubav koja sve omogućava,

razumevanje koje sve prašta.

Samo tako čovek može biti čovek ovde i sada.

Nikako drugačije.

 

***************************************

Zapravo, može se reći da u suštini i ne postoji nikakva zavera na ovom svetu.

Mi jednostavno živimo u takvoj stvarnosti, u takvoj dimenziji i razmeri gde vladaju zakoni koji nas uslovljavaju na sve ove načine na koje i jesmo uslovljeni. Oni se sprovode iznutra i spolja. Iznutra kroz naš učinak i doprinos tom uslovljavaju putem našeg nesvesnog reagovanja i učestvovanja, a spolja kroz delovanja bića koja sprovode i odrađuju sva ta prirodna uslovljavanja koja vladaju na ovoj dimenziji i razmeri (astralni i neorganski entiteti, vanzemaljska bića i njihovi hibridi, Iluminati...).

 

 

Još su gnostici otkrili da Arhonti ne mogu da stvaraju,

oni mogu samo da modifikuju već stvoreno, da stvaraju simulacije

(gnostici su simulacije i simulakrume Arhonta, ono što danas nazivamo virtuelnom realnošću ili matriksom iluzije,

nazvali rečima svoga vremena, kao stvaranje 'loših kopija').

To znači da Iluminati i sve negativne sile samo otvaraju mogućnosti koje ljudi sami ostvaruju.

Nijedna negativna sila neće čoveka da zgrabi, podigne u vazduh i baci ga sa mosta ili visoke zgrade u smrt.

Ona samo može da navede čoveka da sam to učini. Tako rade i Iluminati.

Oni izazivaju suprotnosti, samo navode, otvaraju vrata zlu i negativnosti,

a ljudi sami kroz njih prolaze, sami čine zlo iz neznanja i nesvesnosti.

Na taj način oni pokazuju ljudima koliko su nesvesni,

oni ostvaruju, objektivizuju i materijalizuju čovekovu nesvesnost i neznanje.

Tako na indirektan način pomažu osvešćenje čovekovo.

I zaista, nikada u istoriji ljudi nisu bili svesniji ove zavere kao danas kada je ona najveća,

kada su prinuda i pritisak laži i destruktivnosti na ljude najveći.

 

Koliko smo mi slabi toliko su oni jaki.

Na njihovu snagu treba gledati samo kao na poziv na buđenje.
Takva je sama priroda životne energije. Ne može stajati neutralna i nekorišćena.
Sve nam se ovo događa jer smo vredni toga, ceo ovaj svet i život u njemu su dizajnirani tako kako jesu zbog nas.
Ceo sunčev sistem je veštačka tvorevina samo da bi omogućio

što bogatiju psihodinamiku iskustava kroz koja čovek treba da prođe.
Ako se neko toliko potrudio zbog nas, mora da smo mnogo važniji i moćniji nego što mislimo da jesmo.

Božanska svest je kroz svest naše duše iz najviših dimenzija stvorila sve ovo, samu Zemlju i sav život na njoj.

 

To je naša prava vrednost i moć.

 

Bez naše nesvesnosti nikakvi zakoni uslovljavanja ne bi mogli da deluju na nas

jer svest naše duše je u svojoj suštini transcendentna u odnosu na sva zbivanja,

uvek je slobodna, nezavisna i zato je uvek dostupna.

 

Samo ako ne znamo fiziku svesti onda nam sve izgleda kao zavera.

 

***************************************

 

 

 

Uvodno predavanje o zaverama   (26.09.2022)

i

terorizmu

 

 

***************************************

 

KNJIGA U KOJOJ JE REČENO UGLAVNOM SVE ŠTO TREBA ZNATI KAKO ZAVERE DELUJU:

David Icke: Najveća tajna - prevedeno

 

 

 

David Icke - Vodič kroz svetsku zaveru

Nastavak 'Najveće tajne'

 

David Icke - Priče iz vremenske omče

Još korisnih detalja o svetskoj zaveri

 

David Icke - Ljudski rode, ustani - Ovaj lav vise ne spava

Najnoviji detalji svetske zavere

 

 

Dejvid Ajk - o prirodi percepcije i zaveri arhonta (Iluminata)

 

 

 

 

***************************************

 

NEOPHODNO PROČITATI:

UPUTSTVO ZA RAZUMEVANJE DEJVIDA AJKA  

 

***************************************

 

 

ZAVERE SE SPROVODE KONTROLOM UMA

Programi kontrole uma    

 

 

Sve o programiranju uma i situaciji u svetu

 

 

 

DA BISTE ISPRAVNO RAZUMELI SVE OSTALO TREBA PROČITATI SLEDEĆE:

Jordan Maxwell - intervju

sa najstarijim i najozbiljnijim istraživačem od koga su drugi učili. Zanimljiv je detalj gde kaže kako su masoni 20 g. unapred (1969) detaljno planirali rat na Balkanu i raspad Jugoslavije. Po njegovim istraživanjima snimljen je Zeitgeist, a Dejvid Ajk je od njega naučio osnovne pojmove o realnom svetu oko nas.

 

 

 

Jordan Maxwell - Pitanja i odgovori o svetu u kome živimo

 

 

 

Kratak pregled stvaranja

koji zaokružuje celinu i daje kontekst i smisao celoj priči o zaverama nad ljudima i svemu onome što Maxwell priznaje da još nije razumeo, ali je na dobrom tragu da razume kada govori o ljudskosti i borbi za ljudsku dušu.

 

 

U toj borbi postoji sledeći problem:

Samo kriminalci i zločinci (Iluminati) imaju dobru organizaciju i dugoročne planove za svoj opstanak, to im je nužno da bi se sačuvali jer oni žive od krađe tuđe životne energije. Njihov um je kolektivan. Takvi su jer su u iluziji da su odvojeni od Božanske celine, zato osećaju iluziju straha koji ih tera na iluzornu samozaštitu u vidu kontrole okoline i svih "drugih" (ljudskih bića), i ponavljanje straha izazivajući ga u drugima, i tako se taj njihov začarani krug sam održava i hrani energijom.

Dobri ljudi, sa ljudskom dušom, uopšte nisu sposobni za organizovanje i planiranje dugoročnih sistema samozaštite, jednostavno zato što osećaju svoju božansku prirodu, svoje jedinstvo sa njom, i misle da im druga zaštita nije ni potrebna, oni kroz sebe daju božansku životnu energiju, žele i rade samo dobro i zato ne osećaju potrebu da se štite. Oni su po svojoj suštini individualci.

Oni tek kada dovoljno iskuse zlo počinju da se bude za stvarnost u kojoj žive i polako počinju da se organizuju.

I tada su dvostruko jači: ne samo da imaju samozaštitu (kakvu jedinu imaju zločinci) nego i božansku snagu dobra.

 

Svest o sebi, o duši, na ovom fizičkom svetu ponaša se kao ugljenik koji može da stoji milionima godina kao običan ugalj, ali pod pritiskom i temperaturom kristališe se u dijamant.

 

I zaista: nikada u istoriji ljudi nisu bili svesniji svoje prave prirode, svoje duše, niti je više brane kao sada, kada su pritisak neljudi i tiranija neljudskosti najveći.

Što je taj pritisak jači, svest o duši je kristalnija i čistija.

 

Neprijatelja nema u vanjskom svetu. Kada svetom vlada manje od jedan posto čovečanstva, onda je očigledno da je neprijatelj isuviše beznačajan da bi se otvoreno napadao spolja. To znači da je neprijatelj uspeo od nas samih da učini vlastite neprijatelje, neveo nas je da se sami porobimo u neznanju. Zato treba menjati sebe. Rad na ostvarenju celovitosti i oslobađanju od destruktivnih uticaja negativnih aspekata kolektivnog nesvesnog - koji je smišljeno vekovima kreiran od strane neprijatelja - jedina je konstruktivna alternativa masovnoj hipnozi.

 

 

***************************************

 

 

 

SUŠTINA POBEDE NAD SVIM ZAVERAMA JE U OSVEŠĆENJU

ZAVERE SE U OSNOVI ZASNIVAJU NA PSIHOLOŠKIM MANIPULACIJAMA

 

TO ZNAČI DA DELUJU SAMO KAD NISMO SVESNI DA DELUJU I DA UOPŠTE POSTOJE

 

OSVEŠĆENJE NJIHOVOG DELOVANJA AUTOMATSKI IH ONESPOSOBLJAVA

ZNANJEM STIČEMO PSIHOLOŠKI IMUNITET OD OBMANA

 

ZATO JE REČENO DA ZNANJE OSLOBAĐA

 

ALI TO NIJE SAMO PROSTO INFORMATIVNO ZNANJE,

KAKVO POKUŠAVAJU DA NAM UVALE ONI KOJI SVESNO ILI NESVESNO SLUŽE ZAVERAMA

 

OBMANA SE ZASNIVA NA MANIPULACIJI RADA SAMOG UMA, NA NAŠOJ NESVESNOSTI RADA UMA

TO ZNAČI DA ZNANJE KOJE NAS OSLOBAĐA MORA DA OBUHVATA RAD CELOG UMA I NJEGOVU TRANSCENDENCIJU U ČISTOJ SVESTI NAŠE DUŠE

 

MEDITACIJA JE ODUVEK BILA JEDINI SISTEMATSKI METOD TAKVE OBJEKTIVNE SPOZNAJE UMA I NADILAŽENJA SVIH OBMANA

 

 

***************************************

 

 

Ali...

Istina koja ljude oslobađa je najvećim delom ona istina koju ljudi ne žele da čuju.

 

 

Možda će vas nestala deca naterati da poverujete u zavere, da se nešto zaista skriva

 

Gde nestaju sva ta deca?

Jedno od najšokantnijih poglavlja iz 'Najveće tajne' Dejvida Ajka.

Odgovor na pitanje gde netragom nestaju milioni dece u svetu.

Metodi kontrole uma od strane CIA i vodećih ljudi Amerike i Evrope, templara i masona.

Svedočanstvo Keti O'Brajen, bivšeg roba ('predsedničkog modela') koja svedoči o satanizmu Buša i mnogih moćnika (sve sami masoni i njihovi gospodari). Imena, svedočanstva i detalji o paklenom naličju mnogih poznatih ličnosti.

Logori za programiranje dece.

Prava pozadina terorizma i zločina.

 

(Ovo poglavlje knjige dalo mi je motivaciju da napravim ceo ovaj sajt)

 

 

Britanska vlada masovno oduzima decu za satanističke rituale

Nigel Cooper je bivši NATO direktor odelenja za sigurnost (sedam godina), i bivši službenik Britanske kraljevske mornarice (13 godina) odlikovan s 13 medalja.

'Force adoptions' odnosno prisilno usvajanje se praktikuje decenijama u Ujedinjenom Kraljevstvu i naravno da je puno toga namešteno. Deca se kradu već 90 godina

Ukradena deca koju su vlasti uzele pored zdravih i sposobnih roditelja iskorišćavaju se za sledeće:
1.pedofilija
2. satanistički rituali
3. testiranja na razne vakcine
4.prostitucija
5. seksualno iskoriste pa ubiju
6.novac, profit, itd,
Problem je u tome što su u Velikoj Britaniji, socijalna služba, lekari, učitelji po školama, policija, advokati, bolnice, pedijatri, psihijatri, hemijski laboratoriji, svi su oni lančano povezani, a na samom vrhu ove ritualne piramide sedi engleska kraljica koja je pedofil kao i većina visokih službenika u UK-u. I to je velika javna tajna o kojoj se ne govori zbog jedne specifičnosti koja se zove 'GAGGING ORDER', a prema kome svi koji su unutar sistema te piramide, i socijalne službe, moraju ćutati o svemu što se događa. To je alat za ućutkivanje, a roditeljima se preti doživotnim zatvorom ako progovore.

 

 

 

 

Šta znate o nestancima dece?

Siguran sam ništa, jer o tome ne želite ništa da znate.

 

Prema podacima Ministarstva pravde u SAD godišnje nestaje oko 800.000 dece samo u SAD. Od toga je broj dece koja nestaju bez ikakvog traga, koja se više nikada ne nalaze, ni živa ni mrtva, oko 450.000. U Indiji taj broj prelazi 1.000.000 godišnje.

 

Zašto nestaju? Odgovor je u knjigama 'Najveća tajna' i 'Priče iz vremenske omče'.

Kako nestaju? Tako što vi to dozvoljavate svojim neznanjem.

Svoju decu i sebe morate da čuvate znanjem, a ne fizičkim i mentalnim ograničenjima.

 

 

Intervju sa Dean-om Warwick-om, agentom NSA

koji je ubijen za govornicom jer je iznosio prave informacije o nestancima dece i njihovom ritualnom žrtvovanju

 

 

 

 

Intervju sa Kevinom Anetom        (intervju na latinici)

Kevin Anet, kandidat za Nobelovu nagradu za mir 2013, inicirao je i pomogao u uspostavljanju institucionalnog pravnog osnova za procesuiranje najodgovornijih u ovom mračnom poslu – mreže ITCCS sudova, sastavljene trenutno od predstavnika iz 21 zemlje koji su preduzeli opsežnu istragu o globalnoj trgovini decom i njenim žrtvama, kako bi se krivično gonili i kaznili najodgovorniji.

 

Zvanične statistike pokazuju da u svetu godišnje nestane najmanje 8 miliona dece. 800.000 dece nestaje u SAD – oko 2.000 dnevno ili na 40 sekundi – po jedno dete.

 

U dokumentu Katoličkog jezuitskog reda pod nazivom “Magisterial Privilege” koji je datiran na 25. decembar 1967. kaže se da je svaki novi Papa dužan da učestvuje u Devetom krugu satanskih ritualnih žrtvovanja živorođene dece, uključujući i pijenje njihove krvi. Dokument je napisan na latinskom jeziku, pribavljen je iz tajnih vatikanskih arhiva i jasno ukazuje na to da su jezuiti vekovima imali utvrđen plan da ritualno ubijaju kidnapovanu novorođenčad i potom piju njihovu krv.

Plan potiče od ideje o sticanju spiritualnih moći ispijanjem krvi nevinih, što je trebalo da osigura političku stabilnost papstva u Rimu. Počevši od 1773, ovaj plan se sprovodi od strane Rimokatoličke crkve, jezuita, svakog pape i kandidata za papu koji, da bi postao papa, mora da bude deo ovih žrtvenih ritualnih prava, koja uključuju silovanja, torturu i ubistvo novorođene dece i adolescenata. Imamo sada pet svedoka, jednog amerikanca i četiri evropljanina koji su bili deo ovih satanskih ritualnih žrtvovanja – koji su kao deca odgajani u katoličkim, satanističkim porodicama. Deveti krug se redovno održava svakoga meseca, obično za vreme punog Meseca. Rituali se obavljaju u zemljama u kojima uživaju veliku zaštitu i u kojima katolička crkva ima veliku moć kakve su Holandija, Belgija i Irska. U Kanadi se održavaju u podzemnim odajama najveće katoličke katedrale Mari Rejndumon (Marie-Reine-du-Monde) u Montrealu.

 

9th Circle Secret Society

 

 

http://childabuserecovery.com

 

 

Deca razotkrivaju satanističko pedofilski kult

 

U šokantnom intervjuu, Gabriel (8) i Alisa (9) razotkrivaju detalje satanističkog kulta u njihovom kvartu Hampsteadu u centru Londona. Video sadrži vrlo uznemiravajuće opise seksualnih prisila, ubistava male dece.

Na početku snimka Ted Gunderson, bivši šef FBI-a, svedoči o umešanosti najviših državnih institucija u satanističke orgije i masovna ubistva dece. Njegovo svedočenje bi i najskeptičnije trebalo da uveri da ova deca govore istinu.

Slučaj je trenutno na sudu skrivenom za javnost a povezanost učesnika je toliko velika da se čitav slučaj zataškava. Deca navode umešanost zavoda za socijalnu pomoć, policije, profesora, sveštenika, svoga oca i ostalih roditelja dece koja pohađaju protestantsku školu “Christ Church Hill London”. Većina videa i članaka o ovom slučaju je uklonjena. Detaljno o slučaju možete saznati na LINKU

 

 

DA BI SE RAZUMELE IZJAVE OVE DECE, TREBA RAZUMETI DA ELITA PRAKTIKUJE TAKVE RITUALE NA NAJVIŠEM NIVOU

Intervju sa Arizonom Vajlder/Jennifer Ann Greene

'OTKROVENJE BOGINJE MAJKE'

Obavezno pogledati

Svedočanstvo žene koja je vodila satanističke rituale najmoćnijih ljudi sveta - svedočenje o najbizarnijem aspektu sveta u kome živimo

Prevod intervjua.pdf

Prevod i titlove uredio je autor ovog sajta

 

 

 

ZAVERA ĆUTANJA

ISTRAŽIVANJE O SVEMOĆNIM PEDOFILIMA IZ VRHA VLASTI U SAD

NAGRADA ZA SILOVANU DECU: NOĆNA ŠETNJA PO BELOJ KUĆI

 

 

 

EVO ŠTA JE BAJDEN RADIO PRE NEGO ŠTO JE IZLAPEO I POSTAO PREDSEDNIK   (16.10.2022)

 

 

 

 

 

NARUČIVANJE KNJIGE DEJVIDA AJKA 'NAJVEĆA TAJNA'

I KNJIGE 'I ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI' NA SRPSKOM

"Consiglieri", 011-308 83 43     064/668-5595  

http://www.consiglieribalkan.com

 

 

 

***************************************

 

 

 

Da bi sve teorije zavera sabotirali, Iluminati su izmislili i lansirali svoju zaveru:

Ravna Zemlja: Zavera o teorijama zavera

Drvo je najlakše sakriti u šumi.

 

 

 

***************************************

 

 

 

Jedno svedočenje čoveka koji je delimično sačuvao svest svoje duše

Celokupno postojanje je ono što mi radimo sami sebi.
Jedino što se po malo zaboravimo i tim samozaboravom stvaramo male tumorčiće - demončiće - masončiće koji nam kradu energiju jer misle da su odvojeni od nas, od Božanske Celine.
Ali samoisceljenje je uvek dostupno kao buđenje.

 

 

 

O ZAVERI PROTIV MUDRIH I SLOBODNIH LJUDI

 

 

Ako video nije dostupan kod vas, kliknite za download

 

 

 

PSIHOPATE SE SISTEMATSKI SPROVODE NA RUKOVODEĆE POLOŽAJE U POLITICI

Intervju sa prof.dr Milom Alečkovic Nikolić

 

 

ONI UOPŠTE NE SKRIVAJU ISTINU

MNOGO IM JE LAKŠE DA VAS DRŽE U ILUZIJAMA

 

ONI VAS NE POROBLJAVAJU

ONI VAS NAVODE DA SE SAMI ZAROBITE

 

 

Sve nam se na ovom svetu događa da bi nam se praktično pokazalo kako smo i koliko nesvesni, i da treba da se probudimo.

Ovakvi kakvi smo prirodno rođeni nismo dovršili posao, to je samo prirodno oblikovanje tela.

Mi tek treba da se probudimo za ono što zaista jesmo i da budemo to na delu, a mi smo nešto mnogo više od tela i uma koji se prirodno rađaju i umiru.

 

Pošto smo prirodno rođeni nesvesni, ne možemo sami da se probudimo, za to nam treba pomoć spolja, i ta pomoć stiže ne samo u vidu spoljnih učitelja, već i mučitelja i događaja kakvi jesu i kakve opisuje Dejvid Ajk i ovaj sajt.

Ako nemamo svoju volju, onda će oni da nam nametnu svoju kako bi nam tako praktično i na delu postalo jasno da nismo svoji gospodari. Ako nismo svesni istine o svetu i sebi, onda će oni da nam nametnu sve laži o svetu i nama. Tako nam kao u ogledalu pokazuju posledice našeg činjenja i - još više - nečinjenja.

Oni nam obelodanjuju naše nesvesno, naše neznanje i našu neodgovornost - zato da postanemo svesni naše nesvesnosti, onoga što ne znamo i odgovorni za svest.

A naša odgovornost je ogromna jer mi smo nešto mnogo više od ovog tela i uma: mi smo ono što ih omogućava.

Ovde nema neutralnosti: ili mi odlučujemo o sebi i svojim životima, ili će to da nam radi neko drugi.

Zato Iluminati vladaju svetom: jer mi još uvek ne vladamo.

Njihova uloga je vrlo važna, iako negativna.
 

 

 

Najveći primer zavere nad ljudskim umom je slučaj napada na WTC 9/11 i Pentagon

Nikada u istoriji zavera nije bila više očigledna i više skirivena pred otvorenim očima.

To je najveći dokaz u savremenoj istoriji da ljudi ne vide ništa iako gledaju.

Najpre su ljudi mislili da su otkrli zaveru time što su otkrili da su celu stvar izvele CIA i Mossad.

To je bilo više nego očigledno, a doslovno je potvrdio i bivši italijanski predsednik Frančesko Kosiga.

Ali glavnu stvar nisu videli iako su u nju gledali širom otvorenih očiju: kule WTC-a nisu srušene nego su potpuno nestale u prašini dok su padale.

Ipak najstrašnije u svemu ovome nije sama ova zavera, nego činjenica da danas svi obrazovani ljudi u Evropi i SAD znaju čija je to bila zavera i ko ju je izveo, ali zbog same veličine te zavere i dalje ćute uplašeni za svoje plate i penzije.

Ponašaju se kao žaba koja se kuva u loncu i ne želi da iskoči iako može.

Ljudi sve više svesno prihvataju laž u kojoj žive kao "jedinu" stvarnost i tako gube svoju pravu ljudsku prirodu.

To je pravi cilj zaverenika.

 

Detaljnije o tome videti u tekstu dole.

 

 

O svemu tome dobro govori i ovaj intervju:

Roberto Quaglia - 11. septembar je osnovni mit sveta u kome živimo danas

 

 

Mora im se priznati kreativnost:

Američki predsednik priznao da vanzemaljci postoje

 

da sve kontrolišu i da ne sme o tome da govori, ali to priznanje je izneto na takav način da se Trumanov šou nastavlja bez prekida, uz aplauz nesvesnih ovaca.

Cilj svih zavera je ostvaren: mogu da otkriju svu istinu a da je ljudi ne vide i da joj se smeju kao budale.

Srećom, takvih ljudi je sve manje.

 

***************************************

 

 

 

Pre nego što počnete da oslobađate svet od zavera

OSLOBODITE SEBE MENTALNIH PARAZITA

Na vašoj auri postoje mentalni i emocionalni paraziti koji vas kontrolišu i eksploatišu

LJUDIMA U VELIKOJ MERI UPRAVLJAJU STRANE SILE

 

NASILJE I PERVERZIJE SU PROJEKTOVANI U LJUDE SPOLJA

 

 

KAKO ENERGETSKE LARVE I ASTRALNI PARAZITI UPRAVLJAJU MISLIMA I POSTUPCIMA LJUDI

 

 

Interdimenzionalno mešanje

Stiv Ričards je psihijatar koji svoj rad zasniva na drevnom znanju aboridžina o multidimenzionalnoj prirodi ljudskog bića i same prirode, o postojanju viših dimenzija i bića u njima koja mogu da utiču na naše biće i našu svest.

Da bi se ispravno razumelo šta govori treba znati da on pojam duše koristi za ono što se naziva i psiha ili psihoenergetsko telo, a da pojam (unutarnjeg) duha on koristi za ono što mi ovde nazivamo dušom, transcendentalnom suštinom čovekovom.

 

 

Opširnije o celoj igri

 

 

 

Zatim nastavite sa učenjem imajući na umu iskreno priznanje masona Edgara Huvera (FBI): "Pojedinac je hendikepiran kada se susreće sa teorijom zavere, jer je ona toliko monstruozna da ne može da poveruje da je istinita."

 

Možda će poverovati tek kada dospe u logor koji je pripremila FEMA

To su logori za prevaspitavanje i buđenje onih koji uvek paranoično histerišu o "teorijama zavere" kada čuju nešto o stvarnosti u kojoj žive, o kojoj govori i ovaj sajt.

 

 

***************************************

 

Sva vlast na ovom svetu podeljena je na

tri funkcionalna dela:

 

Vatican City, Rim, kao ideološki, religijski centar i mozak celog sistema

City of London, London, kao ekonomski centar

District of Columbia Vašington, kao vojni centar

 

Ta tri centra sačinjavaju krug moći. Oni deluju sinhronizovano, iako svaki u svom području.

O njima se može puno saznati u ovom dokumentarcu.

 

Kako oni vladaju?

Svetski moćnici se koriste najrazličitijim metodama. Neke od tih metoda navodi David Icke u svojoj knjizi "Children of the Matrix":
- sistematski uništavaju ili skrivaju što je moguće više drevnog znanja, jer ono sadrži razumevanje o tome ko mi jesmo i koja je istinska priroda života;
- po celom svetu otimaju predmete, istraživanja i otkrića o drevnom skrivenom znanju, kako bi osigurali da ne bude nađeno ništa što bi moglo otkriti istinu o našoj prirodi i poreklu i, ukoliko se pronađe nešto od značaja, potrude se da to nikada ne dođe do javnosti niti da istinska važnost takvog otkrića bude shvaćena;
- kreiraju religije kako bi sputali čovečiji um, ispunili ga ograničavajućim verovanjima i inferiornošću, a ezoterično znanje prikazali "zlim";
- kreiraju "nauku" koja priznaje isključivo fizičku realnost, poriče postojanje drugih životnih frekvencija i potiskuje znanje o multidimenzionalnom Sopstvu; ovo se postiže nagrađivanjem onih koji se drže "partijske linije" i uništavanjem reputacije onih koji to ne čine;
- kreiraju medije kako bi nam nametnuli realnost u koju oni žele da verujemo; kako bi napadali, ismejavali, optuživali ili uništavali bilo koga ko predstavlja pretnju njihovoj prevari i iluziji o kojoj zavise;
- bombarduju nas s orgijom telesnih nadražaja i materijalizma u kojoj se uspeh meri prema onome što posedujemo, umesto prema onome što jesmo;
- fokusiraju svetsku pažnju i komunikaciju na fizičke stvari - novac, dobitke na lotou, posedovanje i promovišu perverzije i opsesiju seksom kao telesnom, umesto kao duhovnom iskustvu; seks baziran isključivo na strastima snižava našu frekvenciju zato što je samo telesan čin - seksualnost utemeljena na ljubavi podiže našu energetsku frekvenciju jer nas povezuje s unutarnjom iskrom čiste ljubavi i svesti;
- ispunjavaju našu hranu, pića, lekove, vakcine, vodu, vazduh i elektromagnetsku okolinu hemikalijama i frekvencijama dizajniranim s namerom da se potisne naša sposobnost doživljavanja multidimenzionalnog Sopstva i s ciljem blokiranja kanala preko kojih više dimenzije mogu komunicirati sa fizičkom;
- manipulišu našom DNK, direktno i drugim sredstvima kako bi prigušili povezanost s višim dimenzijama; plan vezan uz proučavanje genetskog koda, koji nam se prodaje u pozitivnom svetlu kao način sprečavanja bolesti, ima mnogo zlokobniju pozadinu i motivaciju;
- kreiraju ratove i konflikte na svim razinama globalnog društva i osiguravaju finansijsku zavisnost i nesposobnost kako bi nas držali u emocionalnim stanjima niskih vibracija kao što su strah, krivica, gorčina ili frustracija.

 

 

 

 

 

Dr. Džon Kolman: Hijerarhija zaverenika - Komitet 300 

Knjiga koja opisuje kako se planovi iz ova tri centara moći dalje sprovode i realizuju u ono što predstavlja našu stvarnost u kojoj živimo

 

 

 

 

DOBA MANIPULACIJE - Majk Tsarion

Najpre su stvorili grube spoljašnje oblike diktature države i zlih pojedinaca, vladara (Lenjin, Staljin, Hitler, Mao) da bi se pažnja vezala za njih i da bi ljudi kroz reakciju na te grube spoljne oblike diktature sami spontano prihvatili suptilne oblike prave diktature, one koja se sada razvija i koja je namenjena budućnosti: unutarnje izgubljenosti Sopstva, dobrovoljno prihvatanje ropstva kroz neznanje i privid lažne slobode i sigurnosti.

 

Tako rade ARHITEKTE KONTROLE - Majk Tsarion

Sve o sistemu kontrole i manipulacije nad ljudima

 

Na dnu ove stranice dat je kratak odgovor na sva pitanja koja Majkl Tsarion postavlja.

 

Michael Tsarion: Doba manipulacije - Aristokratija, jezuiti, satanisti

 

 

ISTORIJA KONTROLE UMA

Ako mislite da mislite svojom glavom, onda ništa ne znate.

Ima ko misli na ovoj Zemlji - od samog početka.

 

KONTROLA UMA U POLITIČKE I VOJNE SVRHE  download

Psihotronsko i bioenergetsko oružje, manipulacije svešću, podsvešću i astralom nezavisno od prostora i vremena

 

TAVISTOCK - Institut za programiranje međuljudskih odnosa

 

 

Jedan od navećih projekata Tavistok instituta jesu Bitlsi.

Da im projekat ne bi propao kada je Pol Makartni najavio da se povlači i ide u penziju, MI5 ga je ubio saobraćajnom nesrećom i postavili su mu zamenu, dvojnika Vilijama Širsa Kembela, koji čak i ne liči mnogo na njega: Pravi Pol je bio levak, ovaj je dešnjak, imaju različite brojeve obuće, različitu boju očiju, različite razmake zenica, različitu visinu i različite uši. Sve su to ustanovili italijanski forenzičari Gabrijela Karlezi i Frančesko Gavaceni. Iako su istraživanje započeli sa namerom da dokažu da je ovaj Pol pravi Pol, i da nije bilo zamene, dokazali su suprotno.

Sve je to priznao Ringo Star.

Ali ni to nije smetalo da se priča o tome svrsta u "teorije zavere" a da zamenik i prevarant dobije slavu i plemićku titulu za uspešnu prevaru.

 

 

I šta su stručnjaci iz instituta Tavistok time postigli? Naravno ne to da povećaju prodaju albuma Bitlsa. Cilj im je bio da ljudi otupe i oglupe toliko da i pored očigledne istine o prevari ne učine ništa, da i dalje idu na posao kao ovce, da se ne bune, da im istina ništa ne znači. To je pravi cilj svih njihovih projekata i zavera.

Oni uravnoteženo doziraju i zavere i otkrivanje zavera sa otupljivanjem ljudi.

 

 

 

TAJNE VATIKANA

Tajna Vatikana je da se u njemu smišlja i planira sve.

Ovde se detaljno opisuju neki njihovi ostvareni planovi.

 

Detaljna istorija Jezuita - Prof. dr Walter Veith

Kako Jezuiti vladaju svetom preko tajnih društava.

Cela shema i opis na osnovu originalnih izvora i dokumenata.

Započinje analizom Otkrivenja iz Novog Zaveta koje ne govori o Neronovom Rimu kao 'antihristu' i 'Vavilonskoj bludnici', nego o Rimskoj crkvi, Vatikanu, a Vatikan to su Jezuiti. Oni sami dokazuju da se Otkrivenje odnosi na njh jer su oni stvorili savremenu masoneriju počevši od Bavarskih Iluminata, pod njihovom kontrolom su Malteški Vitezovi, Vitezovi Kolumba, Vitezovi Templari, Lobanja i Kosti, Crno Plemstvo, Rimski Klub, Komitet 300, Bilderberg... - sve su to njihove ispostave za sprovođenje njihovih planova. Oni su organizatori svih ratova novog doba, i kontrolnog sistema nad ljudima.

Taj sistem se prikazuje kao nosilac demokratije i ljudskih prava i sloboda, svakako, da ne bi bio otrkiven kao upravo suprotan tome. Sva njihova 'demokratija' se svodi na manipulacije kolektivnom svešću kroz kontrolisanu vladavinu nesvesne i neuke većine, a 'ljudska prava i slobode' na perverznu razuzdanost.

Mediokriteti se sistematski proizvode da ih bude uvek dovoljno u većini. Oni koji kritički razmišljaju uvek su bili u manjini. Vlast takve većine nad tom manjinom zove se demokratija. Kako se danas demokratija nameće bombama i sankcijama, a održava čipovanjima i sve većim ukidanjem građanskih prava i sloboda, to daje nadu da se kritička manjina povećava, a da vlast mediokritetske većine postaje sve teže održiva.

Iako je predavanje ograničeno protestantskim stavom i u nekim detaljima pogrešno (oko učenja i porekla gnostika, na pr.) veoma je pregledno i nezaobilazno u saznanju današnje slike sveta.

Download

 

NEKE OSNOVNE INFORMACIJE O JEZUITIMA

 

 

Šta je korporacija i korporativni um

Ljudi, žrtve korporatizma, misle da je prirodno raditi deset sati na dan u korporaciji, da je prirodno biti deo predatorske piramide u kojoj gornji gazi donjeg, potom popodne kupovati otrove koje korporacije stavljaju u hranu, i to u trgovačkim centrima koji pripadaju korporacijama. Potom, kad se razbolite od takvog života, dolazite po lekove u korporacije. U međuvremenu, navečer, iscrpljeni od utroška energije u korporaciji, bacaju se na kauč i gledaju korporativnu televiziju, u kojoj gledaju korporativne političke vesti bez trunke istine u njima. Jer televizije pripadaju korporacijama, a i vlada pripada korporacijama jer su glavni korporatisti malo u vladi, malo na čelu nekih korporacija i tako kruže.

 

Korporatizam - Jeffrey Grupp

 

Korporatizam je bio ekonomska strana fašizma, koja se temeljila na spoju jake nedemokratske centralizovane vlade s velikim korporacijama. Ali ta je praksa prisutna i danas. Profesor Jeffrey Grupp smatra da čak nadilazi težnju za profitom i zadire u svaku poru života i predstavlja psihološku kategoriju. Ljudima se kroz korporativne medije usađuje stav da korporativni sistem predstavlja najnaprednije duštvo. Grupp govori o porobljavanju ljudskog duha građana sveta od strane velikih monopolističkih svetskih korporacija koje kontrolišu resurse, zemlju, ratove, medicinu, informaciju, hranu, prevoz, vodu, poštu, obrazovanje i razmišljanje.

 

Jeffrey Grupp: Korporatizam

PREVEDENA KNJIGA

Knjiga vrlo argumentovano iznosi činjenice da čovečanstvo već duže vreme ima znanja i tehnoloških mogućnosti da živi kao u raju, ali da vlasnici korporacija planski i sistematski rade protiv toga. Oni te mogućnosti namerno koriste za stvaranje pakla na zemlji. Otuda je opravdano pitanje da li su oni uopšte ljudi ili neki hibridi koji samo liče na ljude.

 

U svetu postoji oko 43.000 korporacija. Kada se pogleda njihovo unakrsno vlasništvo i direktorski položaji vidi se da ih zapravo ima samo 400, koje su opet kroz unakrsno vlasništvo i direktorske položaje kontrolisane od samo 20 banaka. Vlasnici tih banaka su samo nekoliko aristokratskih familija. Zna se kojih.
Oni kontrolišu ceo savremen život u svetu.
Samo 10 korporacija upravlja proizvodnjom hrane za ceo svet, sada se samo 6 kompanija bore za kontrolu nad vodom za piće, zabranjuju farmerima skupljanje kišnice, kopanje i korišćenje postojećih bunara, dok dozvoljavaju uništenje podzemnih voda putem frekinga (eksploatacije gasa) na 500.000 mesta. To se ne radi zbog gasa već da ljudi ne bi imali svoju vodu i da bi morali da je kupuju.
Benito Musolini je rekao da je naziv "fašizam" pogrešan, da je pravi naziv za njegovu vladavinu korporatizam. Vladavina korporacija. To je ono što se danas događa u SAD i EU a što se prikazuje kao "slobodno tržište".

 

 

 

 

Santos Bonači: Kratak uvod u zaveru

 

 

 

Kratak pregled novije istorije zavere od 1947 do 2014

 

***************************************

 

 

NAJVAŽNIJA KNJIGA DEJVIDA AJKA:

David Icke: Najveća tajna - prevedeno

 

Najveća tajna - intervju prevedeno

 

DELOVI IZ KNJIGE 'NAJVEĆA TAJNA'

1. Istorija masona

Prava istorija templara i masona - kakvu nijedan mason ne želi da prizna niti da zna.

 

2. Satanizam

Sve o satanističkim ritualima žrtvovanja ljudi i dece koji se masovno odigravaju svuda u svetu, od najranije istorije do danas, vrlo detaljno, sa svim imenima ljudi i mesta, teorijom i praksom.

 

 

 

***************************************

PLANOVI ILUMINATA ZA TREĆI SVETSKI RAT

Vodeći mason Albert Pajk je pre 150 godina obelodanio planove za tri svetska rata, od kojih su se dva odigrala.

Ovde je plan za treći.

Video

***************************************

 

 

 

David Icke: The Freedom Road - prevedeno

Predavanje koje će vam osvetliti sve što je ostalo nejasno u vezi svega ostalog ovde iznetog.

 

***************************************

 

Intervju Dejvida Ajka za HTV 'Na rubu znanosti' 2 prevedeno

Ajk govovri o sebi, kako je započeo njegov put, o mističnim iskustvima i nevidjivim uticajima.

 

Intervju Dejvida Ajka za HTV 'Na rubu znanosti' 1 prevedeno

Ukratko o svemu

 

David Icke - Credo Mutwa, intervjui i druga predavanja

David Icke - intervju sa Credo Mutwom - prevod na srpski

Download filma (torrent)

Credo Mutwa - intervju prevedeno

Duhovni vodič intervju
I istina će vas osloboditi

Beskrajna ljubav jedina je istina, sve drugo je iluzija

Who really rules the World

David Icke - I Am Me I Am Free - The Robots' Guide To Freedom

 

Razne knjige i tekstovi

 

Sajt Dejvida Ajka

 

Sve što treba da znate o tekućoj 'ekonomskoj krizi'

 

Kako izazivaju krize da bi ojačali vlast

 

 

***************************************

 

 

 

KONTROLA UMA, INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA,

SASTAVNI JE DEO SVIH MANIPULACIJA OKO VLASTI NA OVOM SVETU

 

 

 

 

 

Stjuart Sverdlov: Istorija kontrole uma

(PREVEDENO)

 

 

Sverdlov: Intervju o kontroli uma

prevedeno

Svedočenje o masovnom i individualnom programiranju uma od čoveka koji je bio programer

 

Stjuart Sverdlov

ISTORIJA GALAKSIJE

NASTANAK LJUDSKE I NELJUDSKE VRSTE U KOSMOSU I NJIHOVA ISTORIJA NA ZEMLJI

prevedeno

DOWNLOAD PDF

 

 

 

Stjuart Sverdlov:

Montauk: Vanzemaljska Veza

SUSRETI SA VANZEMALJCIMA U MONTAUK BAZI

 

 

Stewart Swerdlow: Montauk Project: One Man's Story

In June of 2007, Stewart Swerdlow traveled to Montauk New York and granted an interview with the local television station, WVVH-TV. The interview was taped at Camp Hero, Montauk, the site of what many believe to be the Montauk Project. Join us as Stewart tours the base and recollects his painful experience as a Montauk boy. The interview includes never before seen footage shot inside the derelict Air Force base years ago.

 

 

 

Stewart Swerdlow: Jezik hiperspejsa

prevedeno

Za one koji žele više da saznaju

 

 

***************************************

 

Svedočanstvo žrtve kontrole uma Keti O'Brajen

Prikaz na srpskom jeziku

 

Cathy O'Brien & Mark Philips: Trance Formation of America.pdf

Predavanja i intervjui o knjizi Trance Formation of America

Tribina: Cathy O'Brien: Mind Control Out Of Control.wmv

 

 

Monarh programiranje uma

Merlin Monro - prvi predsednički model kome je stvoren javni život

 

 

 

Još jedno svedočanstvo o zlostavljanju dece od strane najmoćnijih

 

 

SVALI

Intervju sa bivšim programerom Iluminata za aristokratske familije, Svali.

Inicijacija u katakombama ispod Vatikana sa žrtvovanjem dece, i sve ostalo što ne želite da znate

 

 

 

 

Ted Gunderson

Ted Gunderson je penzionisan iz FBI-a u 1979 g. sa svim počastima, nakon 29 godina rada. On je bio na položaju specijalnog agenta i za vrijeme njegovog odlaska u penziju pod njegovim zapovedništvom bilo je preko 700 FBI agenata u Los Anđelesu. Kako je za vreme rada otkrio svet satanskih zlostavljanja dece, nakon odlaska iz FBI-a postaje privatni istraživač.

The CIA and Satanism - International Trafficking in Children Google video

Ovaj video je snimljen na predavanju Ted Gundersona 7. jula 1999 na Freedom Forumu u Garden Grove, u Kaliforniji. On iznosi dokaze o perverznim i satanističkim ritulalima i zlostavljanjima dece kod veoma povezanih, bogatih, i istaknutih pojedinaca u USA i o neverovatnom broju dece koja su oteta sa američkih ulica tako da se više nikada ne pronađu, ni živa ni mrtva. Phill Schneider u svom predavanju insistira na činjenici da više od 700.000 dece se vode kao nestale svake godine i nikada nađena ponovno. Stvarna brojka je bliža milion nestale američke dece kojima se gubi svaki trag svake godine. Ted Gunderson ističe da FBI vodi sve vrste statističkih podataka o ukradenim automobilima, ali uporno odbija na popisu nestale dece u njihovim statistikama. Na osnovu dokumenata i svedočenja žrtava on dokazuje da je FBI glavni igrač u prikrivanju nestale i zlostavljane dece od strane istaknutih političara i moćnih pojedinaca i grupa u SAD.

DOWNLOAD WMV 75.6 MB

 

CIA i satanizam - predavanje Teda Gundersona

 

Tajna operacija CIA-e pod nazivom "Finders" sastoji se od otmice dece u svrhu prostitucije, pornografije, high-tech oružja, eksperimentalnog zlostavljanja, kontrole uma, dečijeg ropstva za podzemne objekte pod kontrolom vanzemaljaca, belo seksualno ropstvo, i ubistva u satanskim ritualima - nebrojene hiljade američke dece otete su sa ulica i igrališta u Americi od strane agenata koji rade za CIA. The Finders je jedna od najvažnijih tajnih operacija protiv američke dece koju je Gunderson otkrio u svojim istragama, ali to je samo jedan od mnogih tajnih zločina koji se čine na štetu američkih građana od strane vladinih agenata pod direktivama međunarodnih satanista kolektivno poznatih kao Illuminati, koji kontrolišu tajnu ili unutarnju vladu u Sjedinjenim Državama, kao i svaku drugu veliku vladu u svetu. "Finders" Operacija je započela u 1960-im i dalje otima decu do današnjih dana.

 

http://www.tedgunderson.net

 

The Ted Guderson Files

 

Ted Gunderson - Int'l Child Trafficking, Prostitution, Satanism & the CIA

TedGunderson na YouTube

 

 

Svedočenje Teda Gundersona da vlada SAD proizvodi terorističke napade

 

 

 

1992 FBI Report - Satanic Ritual Abuse

by Kenneth V. Lanning, Supervisory Special Agent

 

Sve o ritualnom žrtvovanju kroz istoriju

Antropološki ogledi i druga literatura sa korisnim informacijama

Prevedeno

Jedno svedočenje

Video prilog o žrtvovanju

 

 

 

Programiranje dece

 

Walt Disney - ili kako su celom svetu uvalili Paju Patka u mali mozak

 

Teletubisi - programiranje dece

 

 

Primer programiranog uma: Kiesha Crowther

Ovakvih programiranih jadnika ima sve više u medijima.

Uglavnom sprovode ostvarivanje programa Iluminata vezane za 2012. godinu.

Ko je zapravo Kiesha?

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZEAHNgpe7kY&feature=player_embedded

 

***************************************

 

Dr. Carl Sanders

ČIPOVANJE

SVEDOČENJE ČOVEKA KOJI JE RADIO NA STVARANJU ČIPOVA KOJE NAMERAVAJU DA NAM UGRADE DA BI SE POSTIGLA POTPUNA KONTROLA SVESTI I VOLJE LJUDI

 

Čipovanje ljudi već je počelo, ali za sada na dobrovoljnoj bazi, s velikom propagandom o prednostima takvog postupka. Ono što ljudi ne shvataju jeste da mikročip ne služi samo za jednosmernu komunikaciju - osobe s kompjuterom; moguće je takođe preko centralnog kompjutera komunicirati s osobom, uticati na njeno emocionalno i mentalno stanje i modelirati je po želji. Da bi se to opravdalo sistematski sa svet pretvara u opasno mesto - prete mu međunarodni teroristi "oružjem za masovno uništenje", prete mu kriminalci, tajfuni, cunami, unutarnji i vanjski neprijatelji, "sile zla", bolesti za koje "nema leka", ratovi koji nastaju "slučajno", usamljeni ludaci koji "slučajno" naoružani upadaju u škole i pucaju po deci, a neprijatelj je i čovekova intuitivna i iracionalna priroda koju treba ukrotiti, uniformisati i držati pod kontrolom kako ne bi svojom znatiželjom, suvišnim pitanjima ili ne daj Bože drugačijim mišljenjem ugrozila njegovu osobnu stabilnost te stabilnost zajednice. Mikročip sve sređuje, u njemu su pohranjeni svi podaci - od zdravstvenog kartona do bankovnog računa, a čoveka je moguće locirati bilo gde i u bilo kojem trenutku ne bi li se, jadan, negde izgubio pa nastradao. U tu propagandu se praktično koriste nestanci ogromnog broja dece, koji su inače organizovani od strane najviših vlasti.

 

 

POČELO ČIPOVANJE DECE U SAD

 

 

Sve što treba da znate o mikročipovima

 

 

Svetozar Radišić o čipovanju ljudi i posledicama

 

 

Fritz Springmeier and Cisco Wheeler
Deeper Insights into the Illuminati Formula
Total Mind Control Slave

 

The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable
Total Mind Controlled Slave
by Cisco Wheeler and Fritz Springmeier

KOMPLETNA KNJIGA
 

 

5G - Svi čipovi će biti povezani


***************************************

 

MOŽDA JE MNOGIMA TEŠKO DA PRIHVATE ČINJENICE O KOJIMA GOVORE "TEORIJE ZAVERE" ZATO ŠTO ZAVERA I NIJE SAMO OD OVOG SVETA

 

OVDE MOGU DA PROŠIRE VIDIKE

 

 

 

William Cooper

William William Milton Cooper, pukovnik obaveštajne službe mornarice SAD, ubijen je 2001 g. jer je objavio previše istine.

Prvi je objavio vladine dokumente o susretima sa vanzemaljcima i njihovim prikrivanjima.

U leto 2001 godine u svojoj popularnoj radio emisiji William Cooper najavljuje terorističke napade u Njujorku, za koje će američka vlada da optuži Islamiste predvođene ,bivšim' agentom CIA, Osama Bin Ladenom. 6 novembra 2001, u Arizoni, pred njegovom kućom, pod navodnom pretnjom oduzimanja vatrenog oružja, šerif, koji je inače bio Jezuita, sa pomoćnicima ubio je Coopera i napisao lažan izveštaj o tom događaju.

 

Kuperov dokument - prevedeno

Behold a Pale Horse (1991) (sa delimičnim prevodom)
William Cooper: Lansing Michigan - video

 

 

 

 

Phil Schneider

Inženjer geologije koji je 17 godina gradio podzemne vojne baze i u sukobu sa Greysima izgubio tri prsta na ruci, i dobio povrede od kojih je oboleo od raka i umro.

Pre toga je rekao sve što je imao da kaže.

 

Podzemne baze i Grejsi - video

 

Prevedeno predavanje Schneider-a

 

Koristan sajt o Schneider-u i kratak prevod videa

 

 

 

Dr. Richard Sauder: Podzemne baze i tuneli
Šta to vlada pokušava da sakrije?

 

 

ISTINA O PODZEMNIM BAZAMA

SVEDOČENJE O BAZI DULCE

Najveća podzemna baza i eksperimenti sa ljudima

Prevedeno

 

 

Kosmonaut Edgar Mičel potvrđuje postojanje Greysa

 

 

Stenli Kjubrik i NASA

Sve o umešanosti NASA u zavere i kako je Kjubrik u svojim filmovima izneo mnogo od onoga što Dejvid Ajk govori, zbog čega je i ubijen kada je pokušao sve da pokaže u svoja dva zadnja filma: "A.I." (o tehnološkoj kontroli nad ljudima, masonskim pedofilima i žrtvovanjima dece - film je potpuno izmenio sluga tih pedofila, Spilberg) i "Širom zatvorenih očiju" (o njihovim ritualima i kontroli uma - film je takođe potpuno izmenjen od strane Spilberga).

 

 

 

Dr. Karla Turner

Oteti - prevod

Istraživanja o otmicama vanzemaljaca i manipulacije nad ljudima

 

Svedočanstva o otmicama ljudi od strane Greysa

 

Sakaćenje stoke i ljudi od strane Greysa

 

 

The Montauk Project
Preston Nichols, Duncan Cameron

INTERVJU

 

 

VAL VALERIAN

INTERVJU

O MONTAUK PROJEKTU, TESLI, VILHELMU RAJHU,

VREMEPLOVIMA I VANZEMALJSKIM UTICAJIMA

Prevedeno

 

AL BIELEK

INTERVJU

Svedočanstvo iz prve ruke o “Philadelphia eksperimentu“

Prevedeno

 

 

PRILOG O REPTILIMA KOJI SE UKLAPA U 'ZEITGEIST'

 

 

KAKO REPTILI KORISTE LJUDSKA TELA

NEMAJU MNOGO MAŠTE, PONAVLJAJU LIKOVE

 

REPTOID MASKIRAN U ČOVEKA

PREPOZNAJU SE PO MOĆI ('PO DELIMA NJIHOVIM') I PO OČIMA (povremeno se pojavljuje vertikalan otvor zenice). ONI SE NE SKRIVAJU, LAKŠE IM JE DA MANIPULIŠU ČOVEKOVIM UMOM TAKO DA NE VERUJETE DA POSTOJE I ZATO IH NE VIDITE

 

Susan Reed: The Body Snatchers  Prevedeno

Telokradice - dodatak istraživanjima Dejvida Ajka, svedočenje o ličnom iskustvu sa hibridima ljudi i reptoida i svim njihovim metodama vladavine nad ljudima.

Susan Reed, s pravim imenom Jennie Gosbell nađena je mrtva 08.10.2009 na Bahamima

 

 

 

 

SAŽETI PREGLED IZVORA INFORMACIJA O VANZEMALJSKIM UTICAJIMA NA SVET I LJUDE

 

 

 

 

U prirodi je ljudske duše da ne može biti zla ni destruktivna.

Samo sa prihvatanjem činjenice da na čoveka deluju strane, neljudske sile, može biti razumljivo i logično poreklo zla.

Jedan takav cinizam, takva želja za uništenjem čovečanstva, ne može se pripisati nijednom čoveku,

oni koji izvode takvu zaveru moraju biti druga, neljudska bića.

Današnja svetska privreda, ratna industrija i tajna politika izazivaju sumnju da na delu moraju biti neljudska bića.

Da li bi normalan čovek organizovao ratove, izrabljivao druge ljude i prirodu i želeo da uništi svoju sopstvenu vrstu i okolinu?

Zašto je na Zemlji prevladala tako ekstremna destruktivnost?
Jedini pravi i logičan odgovor glasi: jer se Zemlja nalazi u graničnoj oblasti svetova svetlosti i svetova tame. Zbog toga na Zemlji deluju i bića svetlosti i bića tame jedna pored drugih, a zemaljski čovek postaje svedok neverovatne hladnokrvnosti i bestijalnosti.

 

 

 

 

***************************************

 

Teorija zavere postala zavera

Otkriveno je kako je ubijen poljski predsednik

 

 

 

Michael J. Topper

Sažeti pregled Dobra i Zla

 

Preuzeto sa Galaksije

 

Detaljnije o Topperu

 

 

 

 

ZAVERA NAUKE

Paul Fayerabend:

Kako zaštititi društvo od nauke?

O naučnim lažima i diktaturi "nauke" u društvu.

 

 

Rupert Sheldrake: Deluzija nauke

Kratko i jasno o neodržvosti naučnih dogmi koje korporacije uporno održavaju i skrivaju stvarnost

 

 

Benjamin H. Freedman

Istina kakvu niste znali

Svedočenje o tome kako su Hazari iskoristili I i II sv. rat da bi stvorili Izrael

 

 

F. William Engdahl: Stoleće rata
 

 

William Engdahl: Mitovi, laži i ratovi za naftu

Anglo-američka naftna politika i novi svetski poredak

 

 

Rezerve nafte se ne smanjuju, to je laž korporacija

Zemlja stalno stvara naftu koje ima u izobilju na većim dubinama

 

 

Joseph E. Stiglitz: Tajni planovi MMF-a

Jedno svedočenje iz prve ruke o pravom radu Međunarodnog Monetarnog Fonda na pljačkanju država

 

Kako MMF i Svetska banka dovode države u dužničko ropstvo

Ispovest Johna Perkinsa, bivšeg ekonomskog plaćenog ubice

 

Dragoš Kalajić: Pozovi MMF radi samoubistva

 

 

 

Fall of the Republic - Pad Republike (prevedeno)

Sve laži Obame

1deo Ko se krije iza maske zvane 'Obama'?

2 deo

 

Kako je CIA stvorila Al Kaidu i navela SSSR na rat u Avganistanu

U SAD postoje vojne baze za obuku terorista iz celog sveta.

Al Kaida je jedna od glavnih poluga u stvaranju NWO.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_9P15YZrnv0&feature=related

 

 

IZA OBAME STOJE ISTI ONI KOJI SU STVORILI I UBILI OSAMU BIN LADENA U AVGUSTU 2003 g. KAD IM VIŠE NIJE BIO POTREBAN I BENAZIR BUTO JER IM JE SMETALA, BILA JE PROTIV TERORIZMA I JAVNO JE GOVORILA KO JE UBIO BIN LADENA

 

Inače Bin Laden je u vreme napada na WTC 9/11 i njegovog proglašenja za organizatora i najtraženijeg "teroristu" bio u Kuvajtu, u američkoj vojnoj bolnici na hemodijalizi.

 

 

Telo Bin Ladena je zaleđeno

sve dok ga Obama nije odledio za svoje političke potrebe

... ako je i to uopšte uradio.

 

 

Svedočenje i detalji o ubistvu Bin Ladena

 

 

 

***************************************************

Od svih zavera WTC 9/11 je najbolje naučno dokumentovana i dokazana kao zavera


WTC 9/11

 

 

UVODNO PREDAVANJE O TERORIZMU

Sve što o terorizmu treba reći i znati

 

 

Lažna zastava

Kada neka država izvede teroristički napad koji javnosti predstavi tako kao da ga je neko drugi izveo, sa ciljem da nekoga optuži i dobije opravdanje da ga napadne, pokrene rat, kao i povećanje kontrole i diktature nad svojim narodom, takva akcija se naziva "Lažna zastava". Primeri su: paljenje Rajhstaga 1933; WTC 9/11; Račak 1999 (za NATO bombardovanje Srbije i otcepljenje Kosova); Srebrenica 1995 (za NATO napad na Srpsku stranu u Bosni i prebacivanje krivice za rat na Srbe, koji su glavne žrtve rata), i mnoge druge. Većina savremenih terorističkih napada spada u akcije 'lažne zastave' jer iza njih stoje obaveštajne službe CIA, MI6 i Mossad.

 

 

 

Bivši italijanski predsednik Frančesko Kosiga izjavio je za list Corriere della Sera da su napad na WTC 9/11 izveli Mossad i CIA i da je to dobro poznato svim velikim obaveštajnim službama u svetu.

 

 

 

ZERO Investigation Into 911 prevedeno na srpski

 

Najbolji i najinteligentniji dokumentarac ikada napravljen o 9/11.

Svedočenja preživelih, vatrogasaca, pilota, kontrolora letenja koji su učestvovali u događaju, istražilaca avionskih udesa, fizičara, inženjera, službenika FBI i CIA (koji ne lažu), jednog nobelovca...

Bez ikakvih 'teorija' zavera - samo gole činjenice sa svim detaljima.

 

 

 

I pored svih razotkrivanja ove zavere, najočigledniju stvar niko do nedavno nije video:

Kule WTC-a nisu srušene nego su nestale

500.000 tona betona i čelika, građevinskog materijala svake zgrade pretvoreno je u sitan prah pre nego što su pale na tlo.

Zato su zgrade nestale brzinom većom od brzine slobodnog pada. To se vidi na svim snimcima: dok padaju, betonske grede nestaju u vazduhu kao cigareta koja ubrzano sagoreva, i pretvaraju se u prašinu. Očigledno je korišćena neka napredna tehnologija. Da su zgrade srušene na bilo koji poznat način ostalo bi brdo materijala, razlomljenog čelika i betona, u visini petnaestak spratova (stručnjaci su izraučunali u kojoj visini). Umesto toga, tlo je na mestu gde su bile zgrade potpuno ravno, sa nesrazmerno malo otpada, i nesrazmerno mnogo prašine koja se razvejala celim gradom. Nisu ostale nikakve ruševine zgrada od 110 spratova, osim fasade prizemlja - i tone prašine.

 

 

 

(27.2.2020)

DETALJAN OPIS CELOG DOGAĐAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padajući materijal sa WTC-a je istopio i okolne zgrade, neke samo po sredini, kao i sve automobile na koje je pao.

 

http://wheredidthetowersgo.com/

 

http://www.drjudywood.com/

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZWjktDuIhR8

 

i drugi linkovi

 

 

 

 

Razotkrivanje 9/11

Svi preostali detalji oko kontrole obezbeđenja i finansiranja napada

 

 

Svi ključni svedoci o zaveri WTC 9/11 su pobijeni

 

 

Detaljno o događaju
Dr. Albert D. Pastore Čudnije od fantazije Sve o napadu na WTC.pdf prevedeno
Napad na Pentagon.swf prevedeno

 

 

 

Rupe od nevidljivog "Boinga" koji nije ni prozore razbio

dvadesetak minuta pre urednog rušenja


Napad na WTC i Pentagon - ceo razvoj pravih događaja

 

Dejvid Ajk: Alisa u zemlji čuda i WTC 9/11
 

Svedočanstva o kontrolisanim eksplozijama i miniranju WTC 9/11

1     2     3     4     5     6     7

 

 

Ništa nije skriveno:

Oxford English Dictionary definiše terorizam kao teror koji sprovode oni koji su na vlasti radi zastrašivanja naroda i uklanjanja protivnika; nametanje svojih stavova planiranim i promišljenim i sistemom zastrašivanja radi učvršćivanja vlasti.

 

 

 

Iluminati su kabalisti i zato vole igre s brojevima:

1) New York City ima 11 slova
2) Afghanistan ima 11 slova
3) Ramsin Yuseb ("terorista" koji je pretio da ce srušiti Blizance 1993) ima 11 slova

4) George W. Bush ima 11 slova

5) New York je bila jedanaesta država SAD-a

6) prvi avion koji se zabio u Twin Towers je bio let broj 11

7) l let 11 je imao 92 putnika. 9+2=11

8) let 77 koji se takodje zabio u Blizance je imao 65 putnika. 6+5=11

9) tragedija se dogodila 11.septembra ili kako amerikanci pišu 9/11. 9+1+1=11 ,

datum tragedije se poklapa sa Američkim brojem za hitne službe (911) 9+1+1=11

10) Ukupan broj poginulih putnika otetih aviona je 254. 2+5+4=11 - 11. septembar je 254. dan u godini

11) Bombaški napad u Madridu se dogodio 11.03.2004. 1+1+3+2+4=11.

Tragedija se dogodila tačno 911 dana nakon napada na blizance

 

Zašto sve ovo?

Dve kule tržnog centra su nalik na broj 11.

Možda simbolizuju i dva stuba ulaza u hram tajni koje treba da se ostvare njihovim rušenjem.

Dva stuba i pentagon su najvažniji simboli za inicijaciju u svakom masonskom hramu.

 

Brojevi izražavaju meru i odnose zbivanja svega u prostoru i vremenu.

Onaj ko želi da manipuliše zbivanjima u određenom prostoru i vremenu,

mora da vodi računa o brojevima!

 

Tako je oduvek bilo:

 

Abraham Lincoln je bio izabran u Kongres 1846. godine.
John F. Kennedy je bio izabran u Kongres 1946. godine.

Abraham Lincoln je bio izabran za predsednika SAD-a 1860. godine.
John F. Kennedy je bio izabran za predsednika SAD-a 1960. godine.

Imena Lincoln i Kennedy sadrže po sedam slova.
Obojica su se naročito zalagala za prava crnaca.

Oba predsednika su ubijena u petak.
Obojici je pucano u glavu.
Obojica su sedela pored svojih žena u vreme ubistva.
Oba njihova naslednika su se prezivali Johnson.
Andrew Johnson, koji je nasledio Lincolna, bio je rođen 1808. godine.
Lyndon Johnson, koji je nasledio Kennedyja, bio je rođen 1908. godine.

Lincoln je ubijen u teatru Ford's theatre kojeg je izgradio Ford.
Kennedy je ubijen u automobilu Lincoln izrađenom od strane Forda.
I Lincoln-ovo i Kennedy-evo telo odneto je u zdanja koja imaju inicijale P i H

Lincoln u Petersen's house

Kennedy u Parkland Hospital

Obojica ubica su poznati po sva tri svoja imena.
Imena obojice ubica sadrže po petnaest slova.
Booth je pobegao iz teatra nakon što je pucao u Lincolna i bio uhvaćen u skladištu.
Oswald je pobegao iz skladišta nakon što je pucao u Kennedyja i bio uhvaćen u teatru.
I Booth i Oswald su ubijeni pre nego što im je suđeno.
 

Prave ubice i Kennedy-ja i Lincoln-a ostale su skrivene i nekažnjene.

 

 

KAKO ILUMINATI VLADAJU: TAJNI SPORAZUM SA REPTILIMA

 

KALENDAR RITUALA ILUMINATA

 

 

 

Oni uvek najavljuju svoje događaje:

9/11 - 9/11 2 - Sandy Hook 1 - Sandy Hook 2 - Sandy Hook 3 - Sandy Hook 4

Najavljuju ih zato da bi bili već prisutni u podsvesti onda kada se dogode, tako će mnogo lakše biti prihvaćeni bez ikakvog kritičkog preispitivanja. Zato se u filmovima najavljuju kroz subliminalne poruke, a u vestima se ključni pojmovi vezuju za katastrofe.

 

 

Pripremite se za World War Z

U filmu se ljudska bića predstavljaju kao bezlična masa zombija koja treba biti uništena, propagira se moć virusa i širenje epidemija zbog ljudskog nemara, a prećutkuje da su sve epidemije bile veštački namerno izazivane, a kao spasioci sveta ovde su, naravno, dobra USA vlada i vojska maskirane kao UN. Od svih njihovih prljavih propagandi ovo je verovatno najprljavija degradacija ljudskog bića. Napravljena je naravno s ciljem da se ljudi naviknu da su bezvredni, da zavole vanredno stanje (Martial law) jer to je "isto kao kućni red, samo važi svuda" i da prihvate namerno izazvane epidemije kao zlo za koje su sami krivi jer su nesposobni da se brinu o sebi. Ovim se takođe ljudi navode da prihvate planove eugeničara za smanjenjem ljudske populacije. Tokom celog filma ljudska populacija se drastično smanjuje. Za epidemije koje su sistematski namerno izazivali tvorci ovog filma, farmaceutska mafija, optužuje se i sama priroda koja je "najveći serijski ubica". Već na početku filma nabrajaju se sve njihove epidemije sa kojima su nas bezuspešno obasipali prethodnih godina, ali retorika o njima na početku filma ulazi u um kao subliminalna poruka.

 

 

 

I naravno, ako do sada niste sami zaključili,

Glasogovornici koji svetu šalju objave Al-kaide, zapravo su Aškenazi Jevreji

Kao što su Jevreji stvorili Hitlera i Naciste da bi porobili Nemačku i dobili Izrael, tako sada stvaraju islamske teroriste da bi stvorili opravdanje za totalnu kontrolu ljudi i uništenje muslimana.

 

 

 

Eksplozija na bostonskom maratonu - snimci otkrivaju glumce

 

Eksplozija na bostonskom maratonu - otkriveni detalji zavere FBI-a

 

 

 

 

Na kraju, dajmo reč i njima da nešto sami kažu o sebi:

 

Albert Pike - Morals And Dogma

Albert Pike - The Book Of The Words

 

Masoni za sebe tvrde da su graditelji ljudske civilizacije, a obožavaju Lucifera. Kako to razumeti?

Um je kao ogledalo koje nam omogućava da vidimo sebe i svet, ali ono daje obrnutu sliku stvari. Tako nam um omogućava spoznaju, ali nam daje i obrnutu sliku stvarnosti: ono što je naša Sopstvenost, univerzum, vidimo kao da je spolja i nama tuđ svet; umesto svog jedinstva s celinom, vidimo sebe kao da smo izdvojene, posebne individue (ego) koje nešto čine svojom voljom. Tako um stvara ego. To je Luciferska priroda uma. (To izvrtanje uma je neophodno jer duša nikada ne bi učestvovala u ovom životu da ovde ima ispravan um koji vidi pravu stvarnost - a potrebno je da ovde učestvuje bez sećanja na svoju pravu večnu prirodu da bi se razvijala i rasla kroz iskustva, rad i donošenje odluka.)

Lucifer, kao nosilac svetlosti koja osvetljava sve stvoreno, jedina je božija emanacija koja misli da je izdvojena iz božanske celine. Mit o Luciferu predstavlja istinu o čovekovom umu. Čovekov um-ego jedina je božija emanacija koja misli da je izdvojena od božanske celine i da nešto čini sam od sebe i po svojoj volji (ako i čini ta sloboda mu je data na odgovornost za bogosluženje i bogospoznaju, a ne za uobraženo, razuzdano divljanje.)

Da bi mogao da osvetljava bivstvovanje mora da ima slobodu, ali sloboda je mač sa dve oštrice. Lako skrene u suprotnost upravo zato što i za to ima slobodu. Zato Lucifer-Um osvetljava svet jednako kao što daje moć zarobljavanja u iluzijama i nedelima - ne usavršava nas samo znanjem i delima, već i nedelima. Čovek ima slobodu da sam sebe zarobi u iluzijama, jednako kao i da se oslobodi. Sve je to njegovo činjenje i delo njegovog uma.

Upravo zato što jedino s umom spoznajemo sebe i svet, jedino je um razlog pogrešne spoznaje sebe i sveta.

Svest se zasniva na potpunoj slobodi iskustva, a potpuna sloboda sadrži i slobodu da se bude nesvestan.

Ta istina o luciferskoj prirodi uma očuvana je u ezoteričnim krugovima, u masoneriji. Zato masoni slave Lucifera. Ali ni njih nije zaobišao negativan aspekt njegove funkcije. Zato oni naglašavaju i podržavaju negativnu funkciju uma, Lucifera, više nego pozitivnu.

Ako su u početku i imali nameru da održavaju ravnotežu luciferske funkcije uma, da budu lučonoše kreativnog uma i graditelji ljudske civilizacije i kulture, davno su je izgubili u krvi nevinih žrtava i ludilu svoje prividne vlasti za koju misle da imaju.

 

(Ovde je moguć prigovor da se duša čovekova ne inkarnira cela i da je toliko velika da sve što doživi inkarnirani deo, sva stradanja i patnje, samo je nalik na san i mali košmar koji ne može da ošteti dušu. Zato tako lako stradaju nevini i mladi. Još je u Bhagavad Giti rečeno da se duša niti rađa niti umire, da niko ne ubija niti biva ubijen. Iako je slobodna od istinskog stradanja, duša ima proces rasta i sazrevanja koji se uspešno razvija samo u dobroti, ispravnosti i podršci životu. Zato to ne opravdava nasilje i zlo prema ljudima dok su ovde ma koliko bili besmrtni, jer im se tako ometa sazrevanje duše za vreme inkarnacije.)

 

To se masonima dogodilo zato što su napravili fundamentalnu ontološku grešku: umesto da Um/Lucifera, kao i sve božije darove, s ljubavlju koriste, iskoriste, aktuelizuju i transcendiraju u razumevanju, u Duhu onoga koji sve omogućava, oni ga osnažuju, uzdižu i obožavaju kao božanstvo, umesto Boga, imbecilnim ritualima i simbolima. Umesto da spoznaju da je svaki dobar i svestan čovek produžena ruka Božanskog tvorca, smatraju da su samo oni posvećeni ("prosvetljeni" - iluminisani) i privilegovani to da budu. Oni sebe smatraju "prosvetljenima" jedno držanjem drugih u mraku neznanja.

Zato demonska strana Uma/Lucifera njih koristi, iskorišćava i porobljava bez ikakve milosti.

Zato tu demonsku nemilost oni ispoljavaju prema ljudima jer svoju uobraženu privilegiju moraju da brane čistim zlom.

Tako su još davno otišli u suprotnost onoga što svetlost Božanskog Uma jeste.

Masoni su danas negacija onoga zbog čega su prvobitno osnovani.
 


 

Ordo Ab Chao: Original and complete rituals of the Supreme Council 33°

Originalni opisi Škotskih Rituala Slobodnog Zidarstva do 33°, onakvi kakvi su bili u vreme Alberta Pike-a

 

 

SKRIVENA RUKA OBAVEZNO PROČITATI

Otkrivenje insajdera Iluminata, nekog jezuite, koji se pojavio na Above Top Secret forumu i pokušao da iznese svoju istinu o svemu. I to bi mu uspelo da nije mene živoga.

 

NOVI SVETSKI POREDAK IMA LICE I NALIČJE

Oni preko svojih korporativnih medija i insajdera iznose informacije o zaverama i pokreću pobunu većeg dela javnosti protiv vidljivog dela NWO da bi, prema formuli akcija-reakcija-rešenje, naveli da sam narod dovede na vlast pravi NWO

 

 

NAJBOLJI TAKAV PRIMER JE:

 

ZEITGEIST

DUH VREMENA

 

I DEO

STVARANJE RELIGIJE KAO SREDSTVA MANIPULACIJE NAD LJUDIMA

DETALJNA ANALIZA MITA O HRISTU KAO KOPIJE POTPUNO ISTIH MITOVA O HORUSU,

ATISU IZ FRIGIJE, KRIŠNI, DIONISU, MITRI...

ASTROLOŠKA I ASTRONOMSKA OSNOVA HRIŠĆANSKE RELIGIJE

 

Moja mala napomena: U prvom delu filma "Zeitgeist" navodi se da je Isus mitska ličnost, solarno božanstvo, i da nije stvarno postojao. To nije tačno. On je postojao kao učitelj poslat od strane naprednih ljudskih civilizacija da nas upozori na reptilske hibride koji su vladali nad ljudima u Vavilonu, Egiptu i Rimu. Te hibride je identifikovao u Levitima kada ih je nazivao potomcima i slugama Đavola (Reptila) (Jovan 8:44) dok je sebe uvek nazivao "Sinom Čovečijim" da bi naglasio svoje čisto ljudsko poreklo. (Leviti su iz Vavilona od reptilskih hibrida doneli suštinske tekstove Starog zaveta i znanje kako se pravi religijska kontrola ljudi.) Takođe nas je (iz istog razloga) učio kako da sačuvamo ("spasemo") svoju (ljudsku) dušu. Zato je on tako privlačan svim ljudima. Njegova učenja su ostala zapisana kod Gnostičara, njegovih pravih učenika. Kako je njihov uticaj sve više rastao, hibridi su ih iskoristili da naprave hrišćansku crkvu u Rimu kojom će oni da upravljaju, a ne pravi učenici Isusovi. U tu svrhu su iskoristili neke gnostičke zapise, falsifikovali ih i napravili Jevanđelja kakva su u današnjoj Bibliji, a sve ostale originalne zapise proglasili za jeres i uništavali ih zajedno sa onima koji su ih posedovali. Imali su puno razloga jer su Gnostičari jasno govorili o zlim demijurzima i Arhontima kao o zmijolikim hibridima koji vladaju ljudima, i jasno su ukazivali na njih kao na vlastodršce u Rimskoj crkvi. Kasnije su naslednici Gnostičara, Katari i Bogumili, isto tvrdili (da je Rimska crkva Satanina sinagoga) ali u znatno ublaženom i iskrivljenom obliku. I zato je Rimska crkva i njih uništila. Rimska Crkva je od početka bila tako omražena u narodu da nije mogla da uništi uticaj Gnositičara koiji su se smatrali pravim naslednicima Isusovog učenja, jer su ga svojim primerom živeli, pa je morala da izmisli novu nasilnu religiju - Islam - sa ciljem da uništi sve Gnostike i nevernike. Ali ta religija je suviše ojačala tako da je postala relativno samostalna, iako uvek u tajnom savezu sa Rimom. O tome detaljnije videti ovde.

Dakle, Isus je postojao, ali je njegovo učenje i delo iskorišćeno da se u kombinaciji sa starijim solarnim božanstvima napravi hrišćanska crkva.

U vezi s ovom napomenom treba biti oprezan sa pravom namenom filma "Zeitgeist" jer je jasno kome je u interesu da se misli da je Isus izmišljen lik - iako je jasno da ono malo njegovih autentičnih izjava koje su do nas doprle, sadrže takve božanske istine koje nije mogao niko da izmisli. To je u interesu samo neljudima (hibridima) koji i dalje vladaju.

Na ovaj način, rušenjem dosadašnjih crkvenih mitova, Zeitgeist samo propagira njihovu NWO religiju.
 

 

II DEO

MIT O TERORIZMU I 9/11

POTPUNO RAZOTKRIVANJE LAŽI O TERORISTIČKOM NAPADU

DOKAZI I SVEDOČANSTVA O MINIRANJU TORNJEVA I LAŽNOG NAPADA NA PENTAGON

 

Istinu o 9/11 da su zgrade minirane znaju svi u NY koji su bili tamo i gledali, kao i gledaoci prenosa. Takođe sve su o tome već drugi izneli. I koga mogu da žrtvuju ako je to tačno: ludog Buša. Zato je internet već unapred preplavljen njegovim gafovima i poređenjima sa majmunom.
 

 

III DEO

CELA ISTORIJA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG SVETSKOG RATA

STVORENIH OD STRANE BANKARA

ŠOKANTNI DETALJI I SVEDOČANSTVA SAMIH UČESNIKA,

PRIZNANJE JEDNOG OD ROKFELERA DA JE TO SVE ISPLANIRANO

 

Priču o bankama svi već znaju. Ali vladari su odlučili da menjaju bankarski sistem, da ukinu gotov novac i sve prebace na čipove radi veće i lakše kontrole. Zato moraju da sruše postojeći stari sistem i zato su izazvali finansijsku krizu lepo sinhronizovanu sa filmom Zeitgeist u kome objašnjavaju kako banke ne valjaju.
Pomoću Zeitgeista traže podršku naroda u promenama koje su sami isplanirali, i koje će naravno izgledati kao nešto lepo i revolucionarno. Dali su tom veštačkom raju i prikladan naziv: Venus projekat.

Svakako, u filmu nema ni pomena o pravim uzročnicima i krivcima niti njihove identifikacije.

 

 

DOWNLOAD FILMA ZEITGEIST SA PREVODOM NA SRPSKI

 

DOWNLOAD TORRENT ADRESE SA PREVODOM NA SRPSKI

 

 

***************************************

Santos Bonacci: Astroteologija

Mnogo detaljnije i istinitije o tome kako su astronomske činjenice pretvorene u mit i hrišćansku religiju i kako se njome danas vlada nad ljudima

Drugi deo predavanja

Treći deo predavanja

Četvrti deo predavanja

 

***************************************

 

 

 

DRUGI DEO

ZEITGEIST ADDENDUM

SVE O MONETARNOM SISTEMU I POGLED NA BUDUĆNOST

 

DOWNLOAD TORRENT ADRESE SA PREVODOM NA SRPSKI

 

 

Sajt: http://zeitgeistmovie.com/

 

Film Zeitgeist je koristan ljudima koji se prvi put susreću sa činjenicama manipulacije vladanja svetom, zato je ovde i postavljen, ali nije dovoljan da promeni stanje, ne identifikuje one koji vladaju niti kako vladaju.

Promene su moguće samo nakon tačno utvrđenih činjenica ko su oni, kako vladaju i kako im mi to dozvoljavamo.

Većina ljudi ne želi ni da pogleda u te činjenice.

Dejvid Ajk ih otkriva dovoljno detaljno.

 

 

 

ZEITGEIST 3

Potvrđuje ono što sam gore nagovestio: da je Zeitgeist propaganda NWO, obmana zasnovana na istini, koja ljudima servira ono što žele da čuju.

U prvoj polovini filma se lepo i detaljno objašnjava kako nam je društveno-ekonomski sistem nenormalan, ali kao zaključak u vezi toga kaže se:

"Budite sigurni da najgori razarač ekologije, najveći izvor otpada, uništenja i zagađenja, najjači generator nasilja, ratova, kriminala, siromaštva, izumiranja vrsta, nehumanosti, osnovni uzrok  društvenih i ličnih neuroza, psihičkih oboljenja - depresije i anksioznosti, najdublji izvor društvene paralize koja koči razvoj novih metodologija, ugrožava zdravlje, globalnu održivost i napredak na ovoj planeti - nije neka korumpirana vlada ili zakonodavstvo, neka prljava korporacija ili bankarski kartel, neka greška u ljudskoj prirodi ili tajna svetska zavera. Uzrok leži u samom temelju našeg društveno-ekonomskog sistema."

 

Dakle, ipak je problem u ljudskoj prirodi, iako tvrde da nije. Nema ni pomena o imenima i adresama onih koji vladaju ljudima vekovima i nameću društveno-ekonomske sisteme, koji su osmislili i doveli svet u ovakvo stanje pa i nas same da budemo "krivi" za to stanje. Samo na jednom mestu (na 2h 13m) autor spominje svoje učešće u Rimskom klubu. Kome još nije jasno čiji je ovo film?

Jedan primer lepo dokazuje da je sadašnja situacija programirana od onih na vlasti: samo da oni nisu konoplju, kanabis, zakonom zabranili kao "opasnu drogu", danas bi se od nje proizvodio sav papir u svetu, desetak puta više i lakše nego od drveta, sva plastika i pogonsko gorivo umesto naftnih derivata, dobijali bi se lekovi za rak i druge bolesti, bogatija hrana, građevinski materijal, sav tekstil koji bi bio neuporedivo kvalitetniji nego od pamuka. Konoplja raste brzo i lako kao korov, bez pesticida i obrade, i donosi desetak puta više prinosa od pamuka i drveta. Samo bi Konopljina revolucija industrije (vidi dokumentarac) promenila svet mnogo bolje nego što masonski plaćenici Zeitgeista predlažu. Ali oni su konoplju upravo zato zabranili.

 

Prema tvorcima ovog filma rešenje je komunistička utopija strogo naučno zasnovana na ekonomiji održivih resursa i pod potpunom kontrolom kompjutera i robota. Naravno, čipovi u ljudima se podrazumevaju - ružno bi izgledalo da to otvoreno kažu. Predlaže se takva kontrola svega od koje bi se i Orvel prevrnuo u grobu. Po njima čovek je dokazao da je nesposoban da živi pametno i racionalno. Zato treba malo da se dotera tehnologijom i biće kao u raju. A Vatikan i Rotšildi će naravno i dalje da budu to što su sada, ili se podrazumeva da će oni da sprovedu taj Novi Rajski Poredak - jer u ovom idiotskom filmu nema ni reči o tome šta će biti sa njima. Verovatno zato što nema ni reči o duhovnosti čovekovoj, o tome kako da sam čovek bude svesniji i zreliji za promenu.

Suština svih ovakvih manipulacija i prevara je u tome da se rešenja traže spolja u promeni sveta i društva, a ne u samom čoveku, u njegovoj promeni kroz proces individuacije i samospoznaje.

O tome je davno rečeno sve u Patanjđalijevoj praksi joge i budističkoj meditaciji. Ali to drevno znanje se sistematski potiskuje i lažira stvaranjem religija, sekti i ovakvim utopijama.

 

DIREKTNO GLEDANJE FILMA

 

DOWNLOAD FILMA SA PREVODOM

 

 

***************************************

 

Film: Matriks

 

Film "Matriks" je krajnje negativan film koji putem simulakruma samog oslobađanja od Matriksa populariše i produbljuje sam matriks.
Sama analiza imena i naziva u filmu koju je dao Goran Miloradović, posebno onih koji se odnose na biblijsko programiranje uma, ukazuje da je film bukvar samog matriksa na delu, koncentrat svih dosadašnjih programa masovnog programiranja uma.

Onima koji malo bolje poznanju tematiku programiranja uma dovoljni su detalji da je tu Zion poslednje utočište za spas čovečanstva, i datum 11 septembar 2001 (na Neovim dokumentima) koji se pojavljuje u 18-tom minutu filma koji je snimljen 1999 godine.

Upravo zato on deluje na inverzan način: simulacijom razotrkrivanja samoga Matriksa.
Tom simulacijom produbljuje se sam Matriks, kao san u snu koji nam daje privid da smo se probudili.

Ako je i po čemu film Matriks značajan to je po tome što zvanično predstavlja tu višu fazu samog Matriksa: simulakrum razbijanja Matriksa kao njegovog produbljavanja.
Sama činjenica da su upravo tvorci ovog našeg Matriksa napravili i popularisali ovaj film kao svetski hit i kultni fenomen trebalo bi da dovoljno govori onima koji su slepi kod očiju. Ali to su svi oni koji spavaju u svom matriksu.

To je krajnje majstorstvo iluzionista i završna faza održanja ljudi u snu: kada usnulog nateraju da veruje da se probudio dok i dalje spava. Više nema kud, završili su posao. Više ne moraju da se trude oko njega, čovek se sam održava u snu jer veruje da je budan. Nekako je zajedno sa ovim filmom krenula poplava nju ejdž fraza "buđenje" kao globalna pojava, kao "buđenje iz matriksa". Kako se to lepo uklapa. Veliki je broj onih koji misle da su se "probudili" samo gledajući ovaj film, što znači da su se uspešno primili u novu, višu fazu sna, možda i konačnu fazu.

Kao što je lepo rečeno:
"Treba pitati i tragati, ali nikada ne gubiti iz vida da je Matrica uvek najbolje radila kada su ljudi mislili da nje ili nema, ili da je provaljena."
mr Goran Miloradović

 

***************************************

 

Film: Grad tame

Snimljen godinu dana pre Matriksa, film "Grad tame" (Dark City) od Alex-a Proyas-a govori o istoj temi ali na daleko tačniji način. Zapravo, u ovom filmu je izneto toliko istine da izgleda da je trilogija Matriksa snimljena i velikom propagandom nametnuta svetu samo zato da bi se ovaj film gurnuo u zaborav.

 

 

***************************************

 

 

TV serija: XIII The Conspiracy

Torrent sa prevodom

Kako USA vlada stvara teror da bi zavela teror i Novi svetski poredak.

Serija je prekinuta kada je poklapanje sa realnošću postalo suviše očigledno.

 

 

Veteran: Jedan od najboljih filmova o zaverama


Jedini film do sada (bar koliko sam ja primetio) koji direktno govori da Al Kaidu sačinjavaju pakistanska tajna služba i CIA i da oni pokreću sve terorističke akcije radi zastrašivanja naroda i povećanja kontrole. Tačno je i opisan rat u Avganistanu kao rat za kontrolu droge, koja ide preko Rusije i Kosova.
Naravno, nema ga u bioskopima.
 

Torrent i prevod
 

 

 

 

***************************************

 

 

DA BI SE CELA PRIČA ZAISTA RAZUMELA TREBA PROČITATI

Kratak pregled stvaranja

 

 

 

 

 

 

 

Ako sad mislite da znate šta je zavera, ova bakica će vam otvoriti oči:

Dr. Rauni-Leena Kilde: O kontroli uma

 

 

 

Ako se bavite "teorijama zavere" red je da saznate i kako sve mogu da vas ubiju ili da se smrtno razbolite, a da to izgleda prirodno:

Barry Tower - Mikrovalno ratovanje

Šta sve mogu da vam urade sa niskim frekvencijama, oružjem koje je najmoćnije i najzastupljenije, koje se ne koristi toliko na ratnim žarištima, tamo uglavnom koriste stari dobri barut da vam bukom i vatrometom odvuku pažnju, dok na vas mogu da deluju niskim frekvencijama, u vašoj sobi, kako im je volja.

 

 

(2.5.2019)

NEXUS  (PREVEDENO)

ČASOPIS KOJI VAS OBAVEŠTAVA O SVEMU ONOME ŠTO MEJNSTRIM MEDIJI I NJIHOVI VLASNICI NE ŽELE DA ZNATE

 

Nexus brojevi 01-10

 

Nexus brojevi 11-19

 

Nexus brojevi 20-29

 

Nexus brojevi 30-39

 

Nexus brojevi 40-49

 

Nexus brojevi 50-59

 

Nexus brojevi 60-69

 

Nexus brojevi 70-79

 

Nexus brojevi 80-89

 

Nexus brojevi 90-96

 

Nedostaju brojevi 85 i 94

 

 

 

Korisni linkovi

http://www.rense.com

 

http://www.helpfreetheearth.com

 

http://www.expansions.com/index.cfm

 

http://www.davidickebooks.co.uk

 

http://www.ivonazivkovic.net/index.htm

 

http://www.galaksija.com

 

http://matrixworldhr.com

 

http://dzonson.wordpress.com/

 

http://theuniversalseduction.com/

 

http://www.khazaria.com

 

http://www.svjesnost.com

 

http://www.americanfreepress.net

 

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles08.htm

 

http://crystalinks.com/reptilians.html

 

http://www.reptilianagenda.com/index.shtml

 

http://www.hiddenmysteries.org

 

http://www.reptoids.com

 

http://www.ufoevidence.org

 

http://www.rense.com/general69/dim.htm 

 

http://www.jewwatch.com/index.htm

 

http://www.jewwatch.com/jew-holocaust-lies-hoax-frauds-blackflagops-hoaxarchive.html

 

http://www.gnosticliberationfront.com/deconstructing_six_million_holo_myth.htm

 

 

 

 

PRIKLADNE ILUSTRACIJE

 

 

UPOZNAJTE ZEMLJANE: Earthlings (prevedeno)

 

 

Sve iluzije u kojima živimo održavaju se simulakrumima i simulacijama

ŽAN BODRIJAR: SIMULAKRUMI I SIMULACIJA

U svojoj analizi mas-medijskog simulakruma Bodrijar nam govori o četiri osnovne faze maskiranja stvarnosti. Prva faza će biti pojava veštačke stvarnosti, odnosno pojava paralelnog sistema koji će samo postojati kao prikrivena alternativa. Nakon ovog stadijuma veštačka stvarnost će maskirati samu stvarnost i postepeno preuzimati njenu ulogu, dok će se iza te maske vršiti rekonstrukcija prvobitnog stanja. Treća faza će označiti veliku krizu koje neć emo biti ni svesni, jer će veštačka stvarnost – novonastali simulakrum potpuno zamenjivati ono što smo nekada smatrali realnošću, odnosno doći će do faze “prikrivanja odsustva duboke stvarnosti”, nakon čega će uslediti poslednja, četvrta faza u kojoj nećemo imati nikakve veze sa onim što smo nazivali realnošću “ona je čist sopstveni simulacrum”.
Ako su Bodrijarove postavke tačne mi se sada nalazimo u poznoj drugoj fazi i spremamo se za prelazak u treću. Sve veći deo proizvodnje se zasniva na različitim oponašanjima, na veštački ponovljenim već postojećim stilovima, na laganom umnožavanju alternativnih istina u čijoj umreženosti nećemo biti u stanju da razotkrijemo onu pravu. Kada istina jednom bude uvučena u relativizujući sistem znakova ona će se ponašati kao jedna od njih što će postepeno dovesti do njene trajne neprepoznatljivosti i nestanka. “…era simulacije započinje izvesnom likvidacijom svih referencijala ili – što je još gore: njihovim veštačkim vaskrsavanjem u sistemima znakova”.

 

 

Globalna mašina za održavanje simulakruma i simulacija međuljudskih odnosa je

FACEBOOK

 

 

OTKRIJTE AMERIKU

ŽAN BODRIJAR: AMERIKA

 

 

 

 

 

***************************************

 

 

Sve o čemu je ovde bilo reči opisano je pre 100 godina u knjižici

 

PROTOKOLI SIONSKIH MUDRACA

 

Navodno autorstvo jeste lažno, apsurdna je i potreba da 'Sionski mudraci' ovo pišu sami sebi, ali SADRŽAJ je savršeno tačan i vrlo aktuelan. Njegovu tačnost dokazao je celi dvadeseti vek. Zbog sadržaja je i proganjana.

 

Ali, nije ovde reč o 'Jevrejima' ili 'cionistima'. Hibridni vladari, Iluminati su ti koji vladaju svetom, kako je to lepo opisano u 'Protokolima'. To su hibridni i demonizovani potomci Feničana (sadašnja aristokratija) i Hazara koji su preuzeli identitet Jevreja (Aškenazi), i na prave Jevreje svalili su svu krivicu za zlo svoje vladavine.

 

Pravi Jevreji, kojih ima oko 2 miliona, takođe su njihove žrtve, kao i ostali ljudi.

 

Analiza teksta upućuje da je nastao po ugledu na delo pisano 1864 godine, „Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu.” ili u prevodu: „Dijalog u paklu između Makjavelija i Monteskjea” autora Maurice Joly-a.  To je satira koja aludira na ambicije i metode francuskog cara Napoleona III. U knjizi, Makjaveli predstavlja Napoleona III, i opisuje se niz koraka koje on želi da preduzima da bi bio vladar sveta. Sam Joly se, međutim, inspirisao od materijala kojeg je našao u jednoj popularnoj kratkoj priči „Tajne naroda”, od Eugene Sue. U Eugenovoj priči, oni koji spremaju zaveru da zavladaju svetom su Jezuiti (Isusovci), a ne Napoleon III. Danas je uveliko poznato da su i Napoleon i Aškenazi Hazari, koji su tvorci i nosioci cionizma, delovi mašinerije Jezuita.

 

Znači, izvorna priča je tačna.

Sadržaj knjige se odnosi na Jezuite.

Jezuiti su u tu priču samo vešto ubacili Jevreje umesto sebe.

To je jedini falsifikat koji se odnosi na ovu knjigu.

 

Zato se ova knjižica može smatrati tačnim opisom vladavine Iluminata i da su je oni zaista napisali. Iz razloga efikasnosti vladavine, oni ne kriju istinu o sebi, već im je lakše da drže ljude u hipnotičkim iluzijama. Zato često dozvoljavaju objavljivanje istine da bi videli koliko su je ljudi nesvesni iako im je pred očima, i koliko su uspešni u vladavini. Tako su i ovde lepo sebe opisali, s tim da se nisu otkrili, već se lažno predstavili kao 'Jevreji' - dežurni krivci.

 

 

 

***************************************

OVDE STE MOGLI SAZNATI KO VAS I KAKO SPREČAVA U PROSVETLJENJU.

ALI ZAŠTO VAS SPREČAVA?

ZATO DA BISTE SE PROBUDILI NA PRAVI NAČIN.

LAŽNO BUĐENJE JE ONO KOJE BISTE VI ŽELELI, PUTEM POMOĆI SPOLJA:

RAJ, KOMUNIZAM, LIBERALNI KAPITALIZAM, NEW AGE UTOPIJE, NWO, PROJEKAT VENUS ITD. TO SU SVE LAŽNA BUĐENJA KOJA SE UVEK URUŠAVAJU U VAŠOJ KRVI. TO SU ZAPRAVO SAMO OLAKŠANJA KOJA ŽELITE DA DOBIJETE SPOLJA, NEKIM KOLEKTIVNIM POKRETOM, A SAMI DA OSTANETE ISTI -  MA  KOLIKO PRIČALI O 'PROMENI SVESTI'.

 

PROBLEM JE U TOME ŠTO STE VI SVESNI SUBJEKT OBJEKTIVNOG SVETA. SVET SE OGLEDA U VAMA. VI GA USTANOVLJAVATE. ZATO SVAKA POZITIVNA PROMENA U SVETU POČINJE OD VAS. NIKADA OD SVETA. SVE ŠTO JE NEGATIVNO NASTAJE NESVESNOŠĆU - NEDOSTATKOM SVESTI O SEBI.

 

PRAVO BUĐENJE JE ONO KOJE UOPŠTE NE ŽELITE, JER ONO NASTAJE TEK S NESTANKOM VAS KAKVI STE SADA.

 

SAMO TADA ONO BOŽANSKO KOJE SVE OMOGUĆAVA MOŽE DA DELUJE KROZ VAS.

VI, KAKVI STE SADA, JEDINA STE MU PREPREKA.

 

SAMO S TAKVIM PROBUĐENJEM KOJE ZNAČI VAŠE UTRNUĆE POSTAJETE NJEGOVO INDIVIDUALNO OLIČENJE ILI BOGOČOVEK

 

UPRAVO ZBOG TOG BOŽANSKOG POTENCIJALA U NAMA PRIVLAČNI SMO BIĆIMA KOJA NISU OLIČENJE BOŽANSKOG, KOJA NEMAJU BOŽANSKU MOĆ STVARANJA KAO MI I ONA KORISTE NAŠ STVARALAČKI POTENCIJAL U SVOJE SVRHE KAO DOBROG KONJA.

 

TAKO I TREBA DA BUDE.

UVEK KADA NE KORISTITE SVOJ BOŽANSKI POTENCIJAL, ILI GA KORISTITE ZA SVOJE INDIVIDUALNE I KOLEKTIVNE ILUZIJE, A NE ZBOG NJEGA SAMOG - KAO OLIČENJE DOBROTE I SVESTI KOJA SVE OMOGUĆAVA - KORISTIĆE GA NEKO DRUGI, ČESTO I PROTIV VAS, JER GA NE ZASLUŽUJETE.

 

POŠTO SMO MI INDIVIDUALNO OLIČENJE BOŽANSKE SVESTI KOJA SVE OMOGUĆAVA, SVE TVOREVINE I SITUACIJE SU NAŠE PROJEKCIJE, SVE NASTAJE NAŠIM ZABORAVOM NAŠE BOŽANSKE SUŠTINE. SVE POJAVE SU MATERIJALIZACIJA I OSTVARENJE NAŠE NESVESNOSTI I NEODGOVORNOSTI.

STOGA SU I SVE NEGATIVNE SILE, O KOJIMA JE OVDE BILO REČI, NAŠI DEMONI, OSTVARENJA NAŠE NESVESNOSTI I NEODGOVORNOSTI.

AKO NE UČINIMO ONO ŠTO TREBA DA UČINIMO U POGLEDU SVOJE SAMOSPOZNAJE I SLOBODE - ILUMINATI ĆE NAM TO OBITI O GLAVU: POJAČAĆE NAŠE ILUZIJE I ROPSTVO.

ONI SAMO MATERIJALIZUJU NAŠU NESVESNOST, VRAĆAJU NAM NAŠU NEODGOVORNOST, OSTVARUJU NAŠE ILUZIJE.

TAKO NAM DAJU OBJEKTIVNO ISKUSTVO I POMAŽU DA NESVESNO POSTANE SVESNO.

 

ŽIVOT NA OVOJ PLANETI DIZAJNIRAN JE TAKO DA SLUŽI NAŠIM DUŠAMA DA U TAKVIM OGRANIČENIM, RELATIVNIM USLOVIMA SPOZNAJU KO SU U APSOLUTNOM SMISLU. TO SE NAZIVA BOGOSPOZNAJA, PROSVETLJENJE ILI PROBUĐENJE.

IZVAN TELA, IZMEĐU INKARNACIJA, DUŠE DOBRO ZNAJU KO SU, EMANACIJE APSOLUTA ILI BOGA, ALI TO ZNANJE JE POTREBNO DA OSTVARE I U SVIM USLOVIMA, I ONIM NAJTEŽIM. TO IM PRUŽA ŽIVOT NA ZEMLJI. U TOME POMAŽU I "ZLI VANZEMALJCI" I NJIHOVI HIBRIDI ILUMINATI, OBEZBEĐUJU PRINUDU, PRITISAK I ZABORAV JER SAMA DUŠA NE BI NIKADA SAMA OD SEBE MOGLA DA SE DOVOLJNO ZABORAVI I U OVOJ DRAMI ŽIVOTA UČESTVUJE KAO DA SE PRVI PUT I STVARNO DEŠAVA; POTREBNA JOJ JE POMOĆ U TOME.

ZATO JE TU LUCIFER, PRVI ANĐEO GOSPODNJI, DONOSILAC SVETLOSTI.

ZATO PORED SVIH ZAVERA I POROBLJAVANJA ČOVEKOVOG IMAMO I SVO ZNANJE ZA OSLOBOĐENJE NA DOHVAT RUKE.

DRUGIM REČIMA, SVE JE SAVRŠENO. ONI SU TU ZBOG NAS, A NE MI ZBOG NJIH.

 

SVE TO MI RADIMO SAMI SEBI ZATO ŠTO NISMO SVESNI SEBE.

 

NA TAJ NAČIN SVO ZBIVANJE JE OGLEDALO POMOĆU KOGA SPOZNAJEMO SEBE.

 

CELOKUPNO POSTOJANJE JE ONO ŠTO ČINIMO SAMI SEBI.

 

ZATO SE NIŠTA SE DRUGO U SVEMU OVOME I NE DEŠAVA OSIM VELIKOG BUĐENJA

 

SAMO BUDNI VIDIMO PRIRODU STVARNOSTI

 

ALI ONO NAM SE NEĆE DOGODITI SAMO OD SEBE

 

 

MI SMO TI KOJI TREBA DA SE PROBUDIMO

 

 

KAO BOGOVI KOJI JESMO

 

 

***************************************

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA       ISTORIJA     SVE ZA DUŠU