PRAVI I LAŽNI VIDOVDAN


Od najstarijeg doba ljudi su prepoznali suštinski značaj četiri datuma kada počinju godišnja doba. Njihova smena omogućava svu dinamiku i raznovrsnost života. Stoga su oduvek najznačajnije duhovne aktivnosti vezivane za obeležavanje smene godišnjih doba, a od njih dve su od veće važnosti, početak zime i leta. Tada se suštinski menja priliv svetlosti na zemlju, to su najkraći i najduži dan. 
 
Sunčeva svetlost je fizička manifestacija svesti koja omogućava život. Fotoni postaju ovo što opažamo kao "materija" ili fizički svet. Tako svest postaje svetlost a svetlost fizički svet. Kada mi učestvujemo u ritualnom obeležavanju tog dana, sa punom svešću o prirodi i značaju tog događaja, tada se povezujemo sa svetlošću svesti koja dolazi od sunca i postaje sva materija, sav život.
Kada se mi kao svesni subjekti, tj. duše, slaveći najduži dan svesno povežemo sa tim procesom, onda tek on postaje potpun. On postoji zbog nas, zbog našeg osvešćenja i života. Kada ga mi osvestimo i doživimo u sebi onda ceo taj proces ispoljavanja svesti kroz sunce i organski svet postiže svoje puno ostvarenje. Svojim učestvovanjem u tom događaju mi mu pomažemo da se on ostvari u potpunosti jer on i postoji zbog nas. Drugim rečima, mi postajemo deo tog procesa, jasnije doživljavamo da je cela priroda naše telo i da je svetlost isto što i svest i sam svet.
 
Zašto se to radi na vrhu Rtnja? 
Zato što je vrh Rtnja u drevnom dobu dizajniran da bude energetski prijemnik kosmičkog etra.
Tu je Zemlja najsnažnije povezana sa kosmičkim etrom. Sve piramide postoje sa tom svrhom ali Rtanj je poseban po tome jer je najveći i najsnažniji prijemnik. Godišnja doba su faze prijema kosmičkog etra na zemlju, kroz te faze ispoljava se svest i život. Rtanj je u centru tog dešavanja.
 
Zašto baš tada 21 juna a ne 28?
Zato jer je tačan datum 21 a ne 28. Dana 28-mog svetlost opada.
 
Naši preci su najdužeg dana u godini slavili svetlost svesti i života. To je dan kada sunce ulazi u znak Raka. To je dan kada je dnevna svetlost najduža i zato je vremenom taj dan nazvan Vidovdan, a smisao tog naziva je jednostavno taj da je to dan kada se najduže vidi.
 
Tokom vekova degradacije i propadanja, usled stalnih borbi za opstanak, izgubila se jednostavnost osvešćenja prirodnih zakona i njihovog jedinstva sa čovekom, to znači izgubila se prava stara vera, i Vidovdan je postao neki bog koji sve vidi, pravili su mu kipove i klanjali mu se.
 
Hrišćanska crkva je samo nastavila tu degradaciju u idolopoklonstvo, ona sve svoje prave vrednosti duguje preuzimanju principa stare vere (ideja Sina božijeg potiče iz stare vere kao i sva etika) i njihovom preoblikovanju u teološka učenja koja su potpuno poništila principe iza kojih stoji stara vera, a to su isti principi na kojima počiva život i koje otkriva savremena nauka (bar bi trebalo, još je na početku).
 
Zajedno sa izvrtanjem svih vrednosti izmenjen je i kalendar, pa se tako drevni praznik stare vere Vidovdan u crkvi slavi na pogrešan datum, 28 juna, kada svetlost opada. Time se zapravo slavi propadanje svetlosti svesti, neznanje ljudsko, slavi se početak tame i opadanje života.
 
Crkva je Vidovdan pretvorila u satanistički praznik, specijalno za Srbe.
 
Zato je i sudbina srpskog naroda takva kakva jeste od kada slavi opadanje svetlosti božanske svesti, 28 juna, kao svoj glavni praznik. Zato su mnogi važni istorijski događaji vezani za propadanje srpskog naroda vezani za 28 juni.
 
Umesto da slavi ispoljavanje božanske svesti na ovom svetu u pravo vreme, 21 juna, da kroz život i kreativnost podstiče ispoljavanje „volje božje na zemlji kakva je i na nebu“, kako se kaže u glavnoj Hristovoj molitvi, Oče naš, crkva Srbima servira smrtoljublje i mržnju prema ovom svetu i njegovom razvoju.
 
Stoga je proslava Vidovdana na pravi datum, 21 juna, na Rtnju, pravo mesto i pravo vreme. To je ključni korak ka osvešćenju, ne stare vere, već prirodnih zakona na kojima je počivala stara vera u simboličnom obliku, a danas se otkrivaju kroz nauku. Pre nauke, moramo mi da ih otkrijemo u sebi. Samo tako će i nauka da nam bude ispravna. Bez ispravne samospoznaje nema ispravne vere niti ispravne nauke ni ispravnog života. Sve je to jedna ista stvar.
 
Volja božija je da živite na ovom svetu i da budete produžena ruka božanskog stvaranja, a ne da bežite u „carstvo nebesko“ i da sa negativnošću gledate na ovaj svet. Samo zato ste u sukobu sa svetom.
 
Umesto da naglasak stavljate na odlazak Sina Božijeg sa ovog sveta (vaskrsenje), bolje se pitajte zašto je uopšte dolazio. Možda ćete tako bolje razumeti da je došao zbog života a ne smrti. Došao je da nam pokaže večni život. Ali “život večni“ ne nastaje samo posle fizičke smrti, on je i pre rođenja tela i za vreme njegovog života. Zato i jeste večan. „Život večni“ ili „carstvo nebesko“ je večna sadašnjost, odnosno božanska stvarnost. Tehnički govoreći, to je stacionarno ili nehercijansko zračenje koje je na vrhu Rtnja najsnažnije na svetu.
Onako kako je Sin Božiji živeo i kako je „umro“ dokazao je da je život večan, da smrti nema, a usput vam je i lepo rekao da je „carstvo nebesko u vama i svuda oko vas“. Te njegove reči crkva je sakrila od vas jer je „Tomino jevanđelje“ odbila da prizna iako je njegova autentičnost dokazana.
 
 
Zato prestanite da slavite smrtoljublje i opadanje svetlosti i života 28 juna na Rtnju. Tako samo pojačavate propadanje srpskog roda.
Slavite ga tog dana samo u Crkvi, kako je i red.


Pravi Vidovdan slavite na Rtnju 21 juna, od ponoći do podneva.

 

 

 

 

 

Svitanje na Rtnju 21 juna 2024

 

 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA       ISTORIJA     SVE ZA DUŠU